Här samlas material från fortbildningen Kreativt skapande & socialt lärande 2022-2023
 

Modul 1. Lustfylld ordlek (30.11.2022 i Helsingfors & 7.12.2022 i Vasa)


Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund:

Hanna Lundström, Sydkustens ordkonstskola:

Malin Klingenberg och Ellen Strömberg:

Modul 2: Skpande dramtik, dramalek och gruppstärkande metoder (13.1.2023 i Helsingfors och 20.1.2023 i Vasa)
 

Henrika Andersson och Petra Norrgård:

Nina Dahl-Tallgren, Wasa teater och Anna Moberg, Dramadialog

 

Tips på övrigt material/länkar som kommit upp under kursdelarna:

Estrids bokklubb
Estrids Bokklubb är en webbserie om barnböcker. I serien intervjuar barn och unga säsongens mest spännande barnboksförfattare och barnboksillustratörer.

Folkhälsans "Lek med sråket"
Här hittar du ett mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn i alla åldrar. 

Läscentrums material 
Materialpaket för olika åldersgrupper med uppgifter att jobba med i klassen/barngruppen inför författarbesök. Här finns också uppgifter som kan användas för att fördjupa och stöda läsningen på olika sätt. Uppgifterna går att använda tillsammans med vilken skönlitterär bok som helst.

I berättelsen finns magin
Projekt som förverkligades och utvecklades samt genomfördes under åren 2017–2020 av CLL. I projektet låg fokus på läsinspiration, berättande och multimodalt lärande och genom verksamheten stöds barn till att bli goda läsare, berättare och ordkonstnärer. Projektet skapade material att använda i småbarnspedagogik och skola.

Labbets pjäsbank
Tips för dig som söker pjäs att öva eller sätta upp med barngrupper eller ungdomar.

Dramaövningar.se
Här hittar du en mängd dramaövningar för olika åldrar, sammanhang, svårighetsnivåer och syften

Dramakompassen
Länk till webbplats där boken Dramakompassen kan beställas. Boken innehåller inspirerande och praktiska grundtexter med beskrivningar av arbetsmetoderna till utgångspunkt för arbetet med dramaprocesser och teaterkonst i olika grupper. En grundbok för alla dramaledare!