Fortbildning


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Novia (CLL)

CLL ordnar regelbundet fortbildning för lärare, eftisledare och personal inom småbarnspedagogiken, m.fl.

Läs om deras kurser på www.cll.fi


Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster ordnar fortbildning även på svenska.

Läs om deras kurser på HY+