Rapporter och utredningar

Sydkustens landskapsförbund gör regelbundna utredningar och kartläggningar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. De senaste rapporterna kan laddas ner här. För äldre kartläggningar, ta kontakt med kansliet.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland - En situationsrapport 2016

Beskrivning
Rapporten är en sammanställning av de centrala resultaten från en enkät och utredning som gjordes 2016. Rapporten visar bland annat antalet barn i verksamheten, vem som upprätthåller eftisarna, personalens utbildning, arbetsförhållande och arbetsvillkor samt verksamhetens innehåll och förverkligande.

EftisKompetens

Beskrivning
Kvalitet, kompetens och sysselsättning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. Denna rapport tar fram skillnaderna och beskriver olika modeller för att ordna verksamheten, hur den är uppbyggd och hur den fungerar.