Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet

Utbildningsstyrelsen fastställde 2004 de första grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten samt slagit fast målen och det centrala innehållet för verksamheten. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för eleverna i första och andra årskursen i den grundläggande utbildningen samt för eleverna i specialundervisning i alla årskurser.

Nya grunder utkom i februari 2011

Utbildningsstyrelsen beslöt om nya grunder för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 19.1.2011. Från och med 1.8.2011 anordnas verksamheten i enlighet med de nya grunderna, klicka på länken nedan så kan du ladda ner dem.

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 2011