Följande lagar reglerar morgon- och eftermiddagsverksamheten:

Lagtexterna finner du på finlex.fi - direktlänkar nedan.

Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning 
(trädde i kraft 1.8.2004)

Lag om ändring av 48 f § i lagen om grundläggande utbildning 
(trädde i kraft 1.8.2016)

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 
(trädde i kraft 1.8.2004)

Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 
(trädde i kraft 1.4.2004)


Via denna länk kan man beställa ett utdrag ut brottsregistret. Alla personer som jobbar med barn ska visa upp ett utdrag ur brottsregistret för att påvisa att man inte begått brott mot barn.

 

FÖRORDNING OM EFTISLEDARES BEHÖRIGHETSVILLKOR


Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (stadfästes den 19.2.2004). Enligt Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet:

Behörig som ledare i morgon- och eftermiddagsverksamheten är den som

1) har avlagt för uppgiften lämplig högskoleexamen, examen på institutnivå, yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare studier, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som har i samband med utbildningen inhämtad eller genom erfarenhet visad förmåga att arbeta som ledare i en barngrupp eller

2) har behörighet att meddela klassundervisning, förskoleundervisning, specialundervisning eller ämnesundervisning eller som elevhandledare.

Detta innebär att det finns en hel del examina som ger behörighet för eftisledare.

Läs om utbildningar som ger behörighet här.