Läsande eftis

30.11.2023 kl. 09.00 – 11.30

Sydkustens landskapsförbund satsar läsåret 2023-2024 på ett läsfrämjande projekt Läsande eftis för alla eftisar i Svenskfinland. Projeket består av inspirationskurser, samarbete med bibliotek, boktips och material att använda i verksamheten samt utbyte av goda erfarenheter och idéer! Projketet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Vi inbjuder nu till en inspirationsträff för att starta projektet och höra fältet!

Program:       Läs programmet/inbjudan här

Arrangör:       Sydkustens landskapsförbund & Helsingfors stadsbibliotek
Mera info:      monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 050-3308234
Anmälning:    Senast 24.11.2023 genom att klicka här
Pris:               Kostnadsfritt, alla deltagare får material med sig till eftiset

Att läsa är livsviktigt! Läsning har stor betydelse för barns emotionella, intellektuella, sociala och språkliga utveckling. Grunden till goda läsvanor och en god läskunnighet läggs redan före skolåldern och under de första skolåren genom lek med ord, samtal och högläsning. Eftis är en viktig arena för att berika barns språkutveckling och göra läsningen lustfylld och fantasirik.  

Inspirationsdagen ger praktiska tips för högläsnings- och berättarstunder och annan språkstimulerande verksamhet. Vi funderar också på följande frågeställningar under dagen:

  • Vad gör vi redan för att främja elevernas språk och socioemotionella utveckling? Vad fungerar?
  • Hur kan vi engagera barnen i berättelserna och göra läsningen till en interaktiv och rolig upplevelse?
  • Hur kan projektet stöda eftisverksamheten på bästa tänkbara sätt? 


Plats
Richardsgatans bibliotek
Richardsgatan 3
00100 Helsingfors