Högläsning för alla - Tips, idéer och ökad förståelse

02.04.2024 kl. 11:19
Hur hitta lugn och ro och fokus för högläsningen?
Kom med på en virtuell kaffestund 23.4

Sydkusten och Lärum ordnar ett tillfälle för dig som möter barn med särskilda behov men även barn som har svårt att hitta lugnet.

Projektkoordinator för projketet Läsande eftis, Johanna Berlin pratar om lågaffektivt bemötande och hur hantera, utvärdera och förändra.
Pedagogiska planeraren Alexandra Frisk från Lärum ger tips på tydliggörande pedagogik med hjälp av bildstöd samt litteraturtips.

Läs mer om program och anmälning här

Projektet stöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne rs