Högläsning för alla -Tips, idéer & ökad förståelse

23.04.2024 kl. 09.00 – 10.30

Kom med på en virtuell kaffestund!

Högläsning har en mycket central roll i barns språkutveckling. Läsningen stärker den empatiska förmågan och i bästa fall väcker den nyfikenhet och läslust. Genom regelbunden högläsning skapas en stark grund för ordförråd, förståelseför språkets strukturer och förmågan att tänka kritiskt. Högläsningen främjar även en positiv inställning till läsning och fördjupar bandet mellan barn och vuxen. För barns kognitiva utveckling och förståelse för världen omkring dem är det därför viktigt att främja högläsning.

Men hur hitta lugn och ro och fokus för högläsningen?

Detta tillfälle är för dig som möter barn med särskilda behov men även barn som har svårt att hitta lugnet.
Johanna Berlin (Sydkustens landskapsförbund) pratar om lågaffektivt bemötande, hantera, utvärdera och förändra.
Alexandra Frisk (Lärum) tips på tydliggörande pedagogik med hjälp av bildstöd samt litteraturtips.

Program

9.00 Välkomstord & varför högläsning, Johanna Berlin

9.20 Lärum, hur begripliggöra, motivera och hitta fokus? Alexandra Frisk

9.50 frågor & diskussion

10.10 En videohälsning av en erfarenhetsexpert, läsning ur ett föräldra- och barnperspektiv,

10.20 Summering av dagens teman

10.30 Tack och hej!

Anmälning: Senast 19.4.2024 via denna länk
En länk skickas ett par dagar innan evenemanget till alla som anmält sig.
Klicka in på denna länk

Arrangörer: Sydkustens landskapsförbund och Lärum
inom ramen för projektet Läsande eftis

Projektet stöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne rs Plats
På Teams