Kreativt skapande & socialt lärande. Helsingfors

30.11.2022 kl. 09.00 – 16.00

Välkommen med på fortbildningen Kreativt skapande & socialt lärande. Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen och distansträffar mellan delarna.

Olika områden inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet och mångsidig kompetens hos barn och unga behandlas. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Deltagarna får kunskap i hur verksamhetskulturen kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning. Fortbildningen bidrar till att utveckla barns och ungas sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens.

Läs programmet för hela fortbildningen

I Helsingfors ordnas de olika delarna följande datum:
(klicka på rubrikerna för mera info och presentation av föreläsarna)

30.11.2022, Del 1: Lustfylld ordlek
13.01.2023, Del 2: Skapande dramatik, dramalek och gruppstärkande arbete
16.02.2023, Del 3: Dansglädje, rytm och rörelse
30.03.2023, Del 4: Bild och visuellt berättande
 

Målgrupp:     Eftisledare, småbarnspedagoger, lärare i de lägre årskurserna, m.fl.

Arrangör:       Sydkustens landskapsförbund

Avgift:             Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför avgiftsfritt. Deltagarna står själva för rese- och lunchkostnader

Anmäl dig härPlats
Helsingfors