Samtal, samspel och samsyn i arbetsgemenskapen

21 Mars 2020 kl. 09.00–16.00

Sydkustens seminarium om arbetsgemenskap, kommunikation och motivation. Föreläsarna är:


Karin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet
Mela Nyholm lösningsfokuserad terapeut och coach
Lars Losvik en Nordens mest erfarna föreläsare inom ledarskap och organisationsutveckling 
samt Sydkustens läsambassadörer.

Program

08.30 Morgonkaffe
09.00 Välkommen
09.15 Utveckling av arbetsgemenskapen genom tydliga idéer, mål och en utvecklande samtalskultur (del 1)
Hur skapar vi en organisation för att kollegialt driva pedagogisk utveckling? Karin Alnervik, lektor i pedagogik, Örebro universitet
10.45 Utveckling av arbetsgemenskapen (del 2) – att utveckla kommunikationen
Hur arbetar vi medvetet med både samtal och samtalskulturen på daghemmet? Karin Alnervik
12.15 Lunch
13.15 Välmående och inspiration i arbetet – ansvar och ödmjukhet
Bemötande, personlighet, livssituation och livsbagage påverkar arbetsjaget och arbetet i sig. Hur förstår vi det egna och hur påverkar det sammanhanget? Mela Nyholm, lösningsfokuserad terapeut och coach
14.00 Tamburbiblioteket
Hur kan man redan på daghemmet bygga upp ett intresse för läsning? Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass, de finlandssvenska läsambassadörerna
14.30 Kaffepaus
15.00 Motivation och arbetsglädje
Hur kan arbetsglädje och god motivation hjälpa oss att nå målen? Lars Losvik, expert inom ledarskap och organisationsutveckling
16.00 Avslutning

Anmälningar och information

Anmälan: Senast 8.3.2020
Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors
Pris: 45 € / person. Inkluderar morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe
Mer info: Matias Österberg, tfn 050-34 84 525 e-post: matias.osterberg@sydkusten.fi
OBS! Anmälningen är bindande

 Plats
Arcada – Helsingfors