Varför sitta inne då allt hopp är ute?

12 Mars 2020 kl. 09.15–14.45

Välkommen på fortbildningen Varför sitta inne då allt hopp är ute? Att använda skol- och daghemsgården som lärmiljö

Varje barn spenderar 1-3 timmar på skol- och dagisgården. Hurudan gården är har stor betydelse för barnens uppväxt och välbefinnande. Kunniga och engagerade pedagoger är i nyckelposition gällande undervisningskvalitet men också valet av lärmiljö berikar inlärningen. Därför behöver vi planera också våra gårdar med omsorg. Mer naturenlig daghemsgård minskar dessutom sjukfrånvaron hos både barn och personal.

Målgrupp: ledande tjänstemän, rektorer, föreståndare, lärare och personal inom småbarnspedagogik, skola och idrott och övriga intresserade

Tid: 12.3.2020 kl. 9.15-14.45
Plats: Regionförvaltningsverket, Senatfastigheters auditorium, Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Programmet för fortbildningen

Anmälan till fortbildningen. Anmäl dig senast 26.2.2020.
Kostnader: Fortbildningen är avgiftsfri. Arrangören bjuder på eftermiddagskaffe.
Arrangör: Regionförvaltningsverket i Södra Finland och svenska enheten för bildningsväsendet

Kontakt: Kristian Åbacka, kristian.abacka@avi.fi, tfn 0295 016 537
Malin Eriksson, malin.eriksson@avi.fi, tfn 0295 018 618

Material från fortbildningen publiceras på vår webbplats efteråt.Plats
Regionförvaltningsverket, Senatfastigheters auditorium
Bangårdsvägen 9, Helsingfors