Skatter för stora och små

12 Mars 2020 kl. 11.00–16.00

Folkhälsans återkommande seminarium och materialutställning för dig som arbetar med barn under skolåldern eller i nybörjarundervisningen, är förälder, studerande eller annars är intresserad av barns hälsa och välbefinnande. Som föreläsare under dagen fungerar psykolog Petra Zilliacus som pratar om lågaffektivt bemötande av barn. Folkhälsans forskare i Dagis-projektet presenterar forskningsresultat från daghemmen. Under dagen har du också möjlighet att bekanta dig med Folkhälsans verksamhet och material för barn under skolåldern. Seminariet är gratis. Anmälningar och mer info:

 Plats
Vasa