Lugna barn

03 Mars 2020 kl. 18.00–21.00

Lugna barn inspirationskurserna har varit väldigt populära. Lugna barn, är en lugn form av gymnastik, som stärker barns kroppsmedvetenhet, rörlighet och kroppskontroll. Verksamheten förverkligas genom lugna övningar i en trygg och bekant miljö. Genom övningarna lär sig barnen att slappna av och känna sig trygga. Vi jobbar också med olika andningsövningar.

Under kursen får du en rörelsebank med olika rörelser anpassade för barn. Rörelserna främjar motoriken och rörligheten hos barn i viktiga tillväxtfaser. Genom de olika övningar blir barnen medvetna om en bra hållning och välmående. Barnyoga har inget med religion att göra.

Pris: 30 €

 Plats
Åbo, Braheskolan
Djupdikesvägen 27
20810 Åbo