Mobbningsprevention

26 September 2019 kl. 09.00–15.00

Fortbildningens syfte är att ge deltagarna ökade insikter om mobbningsprevention och hur de kan skapa en trygg och trivsam miljö i skolan där både barn och vuxna har det bra tillsammans.

Målgrupp:
Undervisande och elevvårdspersonal, assistenter inom grundläggande utbildning samt eftispersonal

Innehåll:

  • Hur kan personalen förebygga och ingripa vid mobbning?
  • Vikten av gruppdynamik och samspel samt att skapa en trygg grupp
  • Att skapa ett positivt skol- och klassklimat samt positiva lärar-elevrelationer
  • Att göra eleverna delaktiga i antimobbningsarbetet och förbättrandet av skolklimatet
  • Betydelsen av en ”Hela skolan”-ansats

Utbildare:
Robert Thornberg, Linköpings universitet samt Maria Lingonblad och Tove Ajalin, Folkhälsan

Kursorter:
Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Vasa.
Max 30 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:
Två närstudiedagar och eget arbete per kursort

Närstudier:
Helsingfors: 25.9 och 31.10, kl. 9-15 båda dagarna
Vasa: 26.9 och 1.11, kl. 9-15 båda dagarna

Avgift:
Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Arrangör:
Centret för livslångt lärande, CL, vid Åbo Akademi

Mera info:
 

 Plats
Vasa, CLL,
Strandgatan 2, 65100 VASA
65100 Vasa