Nätverksträffar för eftis- och klubbansvariga

24.04.2023 kl. 22:42
Kom med och diskutera aktuella frågor inom morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten!

Det svenskspråkiga utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet sammankallar till

Regionala träffar för ansvarspersoner och koordinatorer i kommuner och organisationer samt övriga intresserade.

Träffarna ordnas på distans via Teams:
15.5.2023, kl. 9.15-10.30 (Österbotten)
22.5.2023, kl. 9.15-10.30
 (Nyland & Åboland)

Man kan delta i den träff som passar bäst oberoende var man bor eller arbetar. Innehållet är det samma på båda träffarna.

Program

Som arrangörer medverkar utvecklingschef Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund och specialsakkunnig Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen.

Anmälning: senast 3 dagar före respektive träff via denna länk

En länk till mötet sänds ut ett par dagar före träffarna. 

Monica Martens-Seppelin
utvecklingschef
monica.martens-seppelin (a) sydkusten.fi
050-330 8234