Nätverksträffar för eftis- och klubbansvariga

04.12.2022 kl. 19:21
Kom med och diskutera aktuella frågor inom morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten!

Det svenskspråkiga utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet sammankallar till

Regionala träffar för ansvarspersoner och koordinatorer i kommuner och organisationer samt övriga intresserade.

Träffarna ordnas på distans via Teams:
8.12.2022, kl. 9-10.30 (Österbotten)
9.12.2022, kl. 9-10.30 (Nyland & Åboland)

Man kan delta i den träff som passar bäst oberoende var man bor eller arbetar. Innehållet är ungefär det samma på båda träffarna.

Program

Material från träffarna:

Sonja Hyvönen
Aktuellt från Utbildningsstyrelsen

Monica Martens-Seppelin
Aktuellt från Sydkustens landskapsförbund

Minna Lindberg, Kommunförbundet
Fritidsverksamhet som arrangeras i samband med skoldagen – alternativ för kommunerna

Isak Vilander
Finlandsmodellen i Raseborg

Inger Nabb
Finlandsmodellen i Vasa

Sarah Nylund
Finlandsmodellen i Hangö

Katja Salojärvi
Grupledarutbildning för unga

Som arrangörer medverkar utvecklingschef Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund och specialsakkunnig Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen.

 

Monica Martens-Seppelin
utvecklingschef
monica.martens-seppelin (a) sydkusten.fi
050-330 8234