Nätverksträffar för eftis- och klubbansvariga

08.03.2022 kl. 16:08
Kom med och diskutera aktuella frågor inom morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten!

Det svenskspråkiga utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet sammankallar till

Regionala träffar för ansvarspersoner och koordinatorer i kommuner och organisationer samt övriga intresserade.

Träffarna ordnas på distans via Teams:
16.3.2022, kl. 9-11 (Österbotten)
18.3.2022, kl. 9-11 (Nyland & Åboland)

Man kan delta i den träff som passar bäst oberoende var man bor eller arbetar. Innehållet är ungefär det samma på båda träffarna.

Program

Här har vi samlat material och presentationer från träffarna:
 

Utbildningsstyrelsens presentation gällande välbefinnande (Christine Söderek)

Regionförvaltingsverkets presentation gällande Finlandsmodellen i de svenskspråkiga kommunerna (Kristian Åbacka)

Finlandsmodellen i Helsingfors (Linnea Lindgård)

Finlandsmodellen i Korsholm (Ulrica Taylor och William Hiekkanen)

Aktuellt från Sydkustens landskapsförbund (Monica Martens-Seppelin)

Länk till Finlandsmodellens webbsida

Länk till Regionförvaltningsverkets sida för statsunderstöd


Som arrangörer medverkar utvecklingschef Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund och specialsakkunnig Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen.

Anmäl dig senast 4 dagar före respektive träff via:
https://link.webropolsurveys.com/S/F02CFB173144355A

En länk sänds två dagar före träffen till alla som anmält sig.

Monica Martens-Seppelin
utvecklingschef
monica.martens-seppelin (a) sydkusten.fi