Nytt Eftis-info utkommit!

03.03.2022 kl. 14:20
Ett nytt nummer av Eftis-info utkom i slutet av februari

Eftisinfo utkommer ca fyra gånger per år och innehåller aktuella frågor inom eftisverksamheten. Infobladet distribueras per post till alla eftisar i Svenskfinland. Det går också att prenumerera på infot i elektroniskt format. Kontakta i så fall Monica Martens-Seppelin, monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi, tfn. 050 330 8234.

Läs Eftis-info februari-mars 2022 här