Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

05.11.2020 kl. 12:12
Nytt understöd kan sökas för att ordna hobbyverksamhet i samband med skoldagen

Specialunderstödet riktar sig till kommunerna för genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Syftet med Finlandsmodellen är att erbjuda varje elev i den grundläggande utbildningen en avgiftsfri hobbyverksamhet som de gillar i anslutning till skoldagen. Den första ansökningstiden pågår mellan 3.11 och 2.12.2020. Sökande av understödet kan vara en kommun eller flera kommuner tillsammans.

Undervisnings- och kulturministeriet har reserverat 9,5 miljoner euro för understödet. I fortsättningen kommer ansökningstiden att vara på våren och tanken är att det blir permanent, Årligen lediganslås ett belopp på 14,5 miljoner euro och understödet beviljas av regionförvaltningsverken.  

Understödet är avsett för att stödja angenäm hobbyverksamhet för barn och unga. Verksamheten ska väljas och ordnas enligt de uppgifter som framkommit efter att man har hört barnen och de unga. Barnen och de unga ska därför höras innan en skolspecifik plan för hobbyverksamheten görs upp. Kommunerna kan använda undervisnings- och kulturministeriets elevenkät som ett verktyg då man hör barnen och de unga eller ordna hörandet på något annat sätt. 

Mera information och ansökningsanvisningar

Mera information om Finlandsmodellen

Meddelande: Kommuner sökst till pilotprojekt för Finlandsmodellen