Sydkusten söker en praktikant

16.10.2019 kl. 14:17
Är du högskolestuderande och behöver du praktikplats?

Sydkustens landskapsförbund är en organisation som jobbar med utbildning och kultur på svenska i de tvåspråkiga kommunerna längs södra Finlands kust. Kontor finns både i Helsingfors och i Pargas.

Sydkusten kommer under vårvintern 2020 att göra en granskning och situationsanalys av morgon- och eftermiddagsverksamheten i hela Svenskfinland. Granskningen kommer att fokusera på personalen så som arbets- och anställningsförhållanden, utbildningsbakgrund, fortbildningsbehov, fakta och statistik angående antalet barn och anställda samt frågor gällande innehållet verksamheten.

Vi anställer en praktikant som är intresserad av att delta i arbetet med att utföra denna kartläggning samt andra uppgifter i vår verksamhet. Eventuellt kan du också använda arbetet i ditt slutarbete eller pro gradu-arbete. Praktikplatsen finns på vårt kansli på Busholmen i Helsingfors och praktiken kan inledas vid årsskiftet eller enligt överenskommelse.

Mera information om Sydkustens verksamhet hittar du på www.sydkusten.fi

Tid och längd: 3 månader. Januari - mars 2020 eller enligt överenskommelse.

Arbetets art: Fulltidsarbete eller deltidsarbete

Lön: ca 1500 €/månad.

Läge: Victoriakvarteret, Busholmen, Medelhavsgatan 14 A, Helsingfors

Sista ansökningsdag: 14.11.2019

Tilläggsinformation:
Monica Martens-Seppelin
050-330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi