Stort behov av eftermiddags-verksamhet för barn

03.09.2018 kl. 14:35
Skolorna och eftisarna startar snart igen efter sommarlovet

För många familjer i vårt land vållar eftermiddagarna fortfarande ett problem, speciellt när barnen gått ut tvåan och det inte längre finns eftisverksamhet att gå till. En större satsning på eftermiddagarna i skolan skulle lösa många problem och öka välmåendet hos barn och unga. Forskning visar att barn som deltar i hobbyverksamheter i skolan har en bättre koncentrationsförmåga och deras sociala förmåga utvecklas. Även känslan av ensamhet och risken för utslagning minskar.

Om vi ser till det nya regeringsprogrammet ser det lovande ut med att utveckla hobbyverksamhet i skolan för barn och unga. För att skapa fungerande lösningar och modeller krävs det förutom resurser också vilja och samarbetsförmåga på lokalt och regionalt plan.

På lördagen hölls under stadsfestivalen Punkten i Helsingfors en paneldiskussion med rubriken ”Borde skolan även sköta barnens hobbyer?” Som diskussionsledare fungerade Sean Ricks och Lena Nelskylä och gäster var Tommi Laitio, Maaret Korhonen, Kim Sällström, Mari Holopainen och Lea Pulkkinen.

Hufvudstadsbladet skrev en artikel om debatten på sin webbsida 3.8:
www.hbl.fi/artikel/professor-barn-mar-bra-av-hobbyverksamhet-i-skolan/

Debatten kan ses i sin helhet på Arenan (på finska):
https://arenan.yle.fi/1-50198340


Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef
+358 (0)50 330 8234
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi