Rapport: Eftisledare önskar bättre löner och heltidsanställningar

08.08.2018 kl. 14:16
Eftisledare, föräldrar, barn och ansvarspersoner svarade på en enkät som Utbildningsstyrelsen gjort

Enligt Utbildningsstyrelsens undersökning anser barn och deras föräldrar att morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn är av hög kvalitet.

De allra flesta föräldrar som svarade på enkäten gav verksamheten utmärkt eller gott betyg. Eftisledarna vill ha bättre löner, heltidsjobb och året-runt-anställningar. Dessutom borde yrket få höjt status för att fler ska vilja stanna i branschen. Det säger eftisledare och –chefer som svarat på enkäten som Utbildningsstyrelsen publicerade i augusti 2018.

Läs Tidningen Motiivis artikel om rapporten här.

Läs hela rapporten Aamu- ja iltapäivätoiminnan tila ja kehittämistarpeet här (på finska)