Titel
Natur- och upplevelsemotion
Beskrivning
Detta häfte är en del av det motionsklubbsmaterial som producerats av Koululiikuntaliitto. Materialet har utarbets inom ramen för Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för klubbverksamhet. Målsättningen är att materialets motionsövningar och uppgifter skall underlätta klubbledarnas arbete. Motionsklubbsmaterialet erbjuder inspiration till upplevelsemotion, naturmotion, orientering, grundfärdigheter inom fysisk aktivitet, lekar och bollspel. Häftet innehåller kunskaper i upplevelse- och naturmotion samt orientering och erbjuder övningar och aktiviteter som kan användas enskilt eller i kombination för planering av hela klubblektioner.
Publicerad
1
Skapad
12.08.2019