Bokprat med Tobias

23.04.2024 kl. 08:20
Kom med och få boktips för eftis! Väck läslusten med bra och spännande böcker.

Tobias Larsson är barnbibliotekarie i Helsingfors och älskar böcker. Han har själv jobbat som eftisledare och ger konkreta tips om böcker som lämpar sig för eftisverksamheten.

Projektkoordinator Johanna Berlin presenterar också vad projektet Läsande eftis kommer att erbjuda nästa läsår.

Tillfället ordnas via Teams.

Anmäl dig senast 4.5. här
En länk sänds till alla anmälda ett par dagar innan träffen.

Arrangör: Sydkustens landskapsförbund  inom ramen för projektet Läsande eftis

Projektet stöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne rs 

Eftis Eftis