Kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland

02.02.2024 kl. 10:53
Hur ser eftisverksamheten och eftisledaryrket ut i Svenskfinland idag? Sydkusten har öppnat en webbenkät där eftisledare och ansvarspersoner får svara på olika frågor om arbetet och verksamheten.

Sydkustens landskapsförbund utför 2024 en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Vi riktar en enkät till samtliga ledare som jobbar på ett svenskt eller tvåspråkigt eftis i Finland samt en enkät till alla tvåspråkiga kommuners bildningskanslier.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar så att vi får en heltäckande bild av hur det i verkligheten ser ut inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Syftet med kartläggningen är att ta reda på vilka förutsättningar att verka och vilka behov som morgon- och eftermiddagsverksamheten har. Syftet med att kartlägga den nuvarande situationen är att få underlag för att utveckla och förbättra morgon- och eftermiddagsverksamheten och för att stärka yrket som ledare för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Utredningen ger verktyg för aktörer på både gräsrotsnivå och beslutsfattarnivå att fortsätta samarbeta och utveckla verksamheten för barnens bästa. En jämförelse görs också med resultaten från föregående kartläggningar. Den senaste gjordes år 2020. Läs rapporten från 2020 här.

Till enkäten för eftisledare

Enkäten för ansvarspersoner i kommunerna har sänts direkt till respektive kommun/person.

Genom att gå in på länken ovan kommer man till den elektroniska enkäten för eftisledare. Det finns tid att besvara enkäten t.o.m. 29.2.2024. Observera att alla som jobbar på ett eftis kan svara på enkäten. Svaren behandlas konfidentiellt.

Mera information:
Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef
tfn +358503308234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

eller

Matias Österberg, utbildningsplanerare
tfn +358447734720
matias.osterberg@sydkusten.fi

 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr finansierar arbetet

Eftis Eftis