Nätverksträffar för eftis- och klubbansvariga

24.04.2023 kl. 22:42
Kom med och diskutera aktuella frågor inom morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten!

Det svenskspråkiga utvecklingsnätverket för morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolans klubbverksamhet sammankallar till

Regionala träffar för ansvarspersoner och koordinatorer i kommuner och organisationer samt övriga intresserade.

Träffarna ordnas på distans via Teams:
15.5.2023, kl. 9.15-10.30 (Österbotten)
22.5.2023, kl. 9.15-10.30
 (Nyland & Åboland)

Man kan delta i den träff som passar bäst oberoende var man bor eller arbetar. Innehållet är det samma på båda träffarna.

Program

Materialet från dagarna kan laddas ner här:
 

Förebyggande av mobbning, trakasserier, diskriminering och våld
Utbildningsstyrelsens nya webbplatshelhet

Undervisningsråd Christine Söderek, Utbildningsstyrelsen

Utvärdering av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
Utvärderingsexperterna Chris Silverström och Tanja Laimi, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Material om yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Regionchef Sabina Forsbacka, STEP-utbildning

Aktuellt från Sydkustens landskapsförbund
Utvecklingschef Monica Martens-Seppelin

Som arrangörer medverkar utvecklingschef Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund och specialsakkunnig Sonja Hyvönen, Utbildningsstyrelsen.

Anmälning: senast 3 dagar före respektive träff via denna länk

En länk till mötet sänds ut ett par dagar före träffarna. 

Monica Martens-Seppelin
utvecklingschef
monica.martens-seppelin (a) sydkusten.fi
050-330 8234

Eftis Eftis