Sydkusten ordnar fortbildningen Kreativt skapande & socialt lärande

02.11.2022 kl. 10:16
Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder

Välkommen med på fortbildningen Kreativt skapande och socialt lärande. Fortbildningen ger redskap och kunskaper i att stärka barns sociala kompetens och uttrycksförmåga genom lek, skapande och kreativa metoder. Fortbildningen består av fyra utbildningsdelar på två olika orter, Helsingfors och Vasa, samt arbete i den egna barn- eller elevgruppen och distansträffar mellan delarna.

Olika områden inom konstfostran som stärker utvecklingen av multilitteracitet, kreativitet och mångsidig kompetens hos barn och unga behandlas. De teman som behandlas är ordkonst, bildkonst, serieteckning, drama och dans ur ett tvärkonstnärligt och praktiskt perspektiv. Pedagogerna får kunskap i hur verksamhetskulturen kan utformas så att den upplevs trygg och inbjudande där kreativitet och fantasi får utrymme. Detta ökar delaktigheten och förebygger mobbning. Fortbildningen bidrar till att utveckla barns och ungas sociala, emotionella, kognitiva, kommunikativa och estetiska kompetens.

Läs programmet för hela fortbildningen

Målgrupp:    Eftisledare, personal inom småbarnspedagogiken, lärare i de lägre årskurserna och övriga intresserade.

Ort & Tid:      
Helsingfors: 30.11.2022, 13.1.2023, 16.2.2023, 30.3.2023, SFV, Georgsgatan 18
Vasa: 7.12.2022, 20.1.2023, 23.2.2023, 28.3.2023, Alma, Kyrkoesplanaden 15

Avgift:             Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och är därför avgiftsfritt.

Anmälning:   https://eftis.fi/sv/kurser/

Information & frågor: monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 050-3308234

Monica Martens-Seppelin