Lyckad träff för eftisledare

26.05.2021 kl. 07:47
Eftisledare förespråkar en tydlig kommunikation och ett starkare uttryck för eftermiddagsverksamheten.

Sydkusten ordnade en diskussionsträff för morgon- och efertmiddagsledare 21.5.2021. Diksussionen utgick från Sydkustens kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten 2020, med särskilt perspektiv på eftisledarnas tankar om verksamhetens utvecklingsbehov. Träffen arrangerades som distansmöte och det fanns ett brett intresse med 30 deltagare från flera orter. Bland annat Åboland, östra Nyland, huvudstadsregionen, Österbotten och språköarna var representerade.

Några centrala utvecklingsfrågor för ledarna inom morgon- och eftermiddagsverksamheten är:

  • lönenivå och anställningsvillkor
  • samarbete med skolan
  • utrymmesfrågor
  • pedagogik och stöd
  • kompetensutveckling

Ett särskilt tema är statusen för eftermiddagsverksamheten överlag, vilket märks i många av frågorna ovan. Man vill känna att eftermiddagsverksamheten tas på allvar, t.ex. genom utrymmen där man kan ta barnens behov i beaktande, genom ett gott samarbete med skolan och genom att politiker och beslutsfattare sätter sig in i vad verksamheten går ut på och vad som krävs för att göra den trygg och mångsidig.

Eftisledarna önskar sig träffar för utbyte av erfarenheter och inblick i hur det fungerar på olika orter. Det kollegiala stödet är viktigt. Det upplevs inspirerande att träffa andra ledare och att uppmuntras av idéer och tips. Bland ledarna märks också ett önskemål om att tydligare kommunicera utåt kring morgon- och eftermiddagsverksamheten. Många i branschen jobbar ganska ensamma och all uppmuntran och stöd är till glädje och nytta.

Sydkustens landskapsförbund är en kontaktlänk mellan eftisar och myndigheter. Vi samlar aktuell information om morgon- och eftermiddagsverksamhet och skolans klubbar och ger ut informationsbladet Eftisinfo regelbundet. Vi arrangerar regelbundet fortbildning för personal inom eftis i samarbete med andra. 


Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

Eftis Eftis