Träff för eftisledare

10.05.2021 kl. 16:45
Vilka utvecklingsbehov finns det för morgon- och eftermiddagsverksamheten?

Sydkusten sammankallar till en diskussion 21.5, kl 10-12 kring:

• Sydkustens kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten – vilka frågor ser ledarna som viktiga för utvecklingen?

• Vilka tankar har man om eftisverksamheten just nu och om det gångna året?

• Vilka behov för stödformer finns?

• Hur vill ledarna se att verksamheten utvecklas?

Anmäl gärna ditt deltagande på förhand här

 

Mera information:

Matias Österberg
Utbildningsplanerare
+358 (0)50 348 4525
matias.osterberg(at)sydkusten.fi

 

Eftis Eftis