Kontaktuppgifter till alla
eftisar hittar du på
www.svenskskola.fi

Kontaktuppgifter till alla tvåspråkiga
kommuners eftiskoordinatorer
hittar du här

Utbildningsstyrelsens regionala utvecklingsnätverk,
kontaktpersoner och suppleanter. Läs här

Sydkustens landskapsförbund arbetar för att utveckla den svenskspråkiga morgon- och eftermiddagsverksamheten i Finland.

Kontaktperson på Sydkusten är:

Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef, tfn 050-3308234
e-post: förnamn.efternamn@sydkusten.fi

Sydkustens samarbetar aktivt med andra aktörer inom området och vi administrerar en ledningsgrupp för eftis- och klubbverksamhet. Gruppen har följande medlemmar:

Sonja Hyvönen (ordförande)
Utbildningsstyrelsen
sonja.hyvonen(a)oph.fi
(029) 533 1410
www.edu.fi
www.oph.fi

Isabella Franck
Barnavårdsföreningen i Finland
isabella.franck(a)bvif.fi
(040) 5394 543
www.bvif.fi

Elise Hindström
Ungmartha rf
elise(a)martha.fi
(044) 280 6813
http://ung.martha.fi

Eva-Lotta Backman-Winqvist
Finlands svenska idrott
eva-lotta(a)idrott.fi
(050) 524 9624
www.idrott.fi

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westere(a)hemochskola.fi
(09) 5657 770
www.hemochskola.fi

Mirva Sandén
Kyrkans central för det svenska arbetet
mirva.sanden(a)evl.fi
(09) 1802 551
www.evl.fi

Monica Martens-Seppelin (sekr.)
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens-seppelin(a)sydkusten.fi
(09) 618 212 31
www.sydkusten.fi

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Syd Ab
helena.pulkkinen(a)folkhalsan.fi
(09) 315 5502
www.folkhalsan.fi

Anne Lindholm
Borgå stad
anne.ch.lindholm(a)porvoo.fi
(040) 195 2805
www.porvoo.fi

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten
carina.kekale(a)yrkesakademin.fi
(06) 324 2358
www.yrkesakademin.fi