Eftis möter skola

Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden, m.fl

Vad är en trygg, stimulerande och meningsfull eftermiddag? På vilket sätt kan de nya läroplansgrunderna synas i och påverka eftis? Skolan förändras kontinuerligt och de nya utmaningarna förutsätter ett mångprofessionellt samarbete där yrkeskompetenser förenas för barnens bästa. I denna utbildning får du stöd och handledning i att utvecklas i och reflektera över ditt eget arbete och yrkesroll.

Läs inbjudan här

Tid:
Modul 1: 4.11.2017, kl 10-15
Modul 2: 30.11.2017 kl 9-12
Modul 3: 8.2.2018, kl 9-12
Modul 4: 12.4.2018, kl 9-12

Anmälning:
Senast 13.10.2017 här

Pris:
Avgiftsfri. Fortbildningen finansieras med bidrag från Utbildningsstyrelsen

Information:
Monica Martens-Seppelin, tfn: 050-330 8234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Plats:
Kvarteret Victoria, Busholmen, Helsingfors
Medelhavsgatan 14 C

Utbildare:
Rektor Ulrika Willför-Nyman, Vindängens skola i Esbo
Monica Martens-Seppelin,
Sydkustens landskapsförbund
Samt övriga sakkunniga

 

Läs om CLL:s fortbildning för lärare, eftisledare och personal inom småbarnspedagogiken, m.fl.

 

Deras intressanta kurser för läsåret 2017-2018 hittar du på www.cll.fi

 

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster

 

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster ordnar fortbildning även på svenska. Läs om deras kurser på