Språkets många möjligheter

- Inspirationsdag om möten över generationsgränserna i daghem, eftis och skola

Kom med på en inspirationsdag kring språkstimulans, berättande och läsglädje. Du får ta del av lyckade satnsingar kring språkstimulans och läsning i form av möten över generationsgränserna. Dagen ordnas på två orter våren 2018:

22.3.2018, kl 9-12 i Borgå, Borgå stadsbibliotek
4.4.2018, kl 9-12 i Raseborg, Ekenäs bibliotek

Läs inbjudan med program här
Anmäl dig här

Eftis möter skola

Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden, m.fl

Vad är en trygg, stimulerande och meningsfull eftermiddag? På vilket sätt kan de nya läroplansgrunderna synas i och påverka eftis? Skolan förändras kontinuerligt och de nya utmaningarna förutsätter ett mångprofessionellt samarbete där yrkeskompetenser förenas för barnens bästa. I denna utbildning får du stöd och handledning i att utvecklas i och reflektera över ditt eget arbete och yrkesroll.

Läs inbjudan till fortbildningen i Helsingfors här

Tidpunkter, Helsingfors
Modul 1: 4.11.2017, kl 10-15
Modul 2: 30.11.2017 kl 9-12
Modul 3: 8.2.2018, kl 9-12
Modul 4: 12.4.2018, kl 9-12

Läs inbjudan till fortbildningen som ordnas i Vasa här

Tidpunkter, Vasa
Modul 1: 20.1.2018, kl 10-15
Modul 2: 15.2.2018 kl 9-12
Modul 3: 20.3.2018, kl 9-12
Modul 4: 3.5.2018, kl 9-12

Anmälning:
Helsingfors: Senast 13.10.2017 här
Vasa: Senast 15.12.2017 här

Pris:
Avgiftsfri. Fortbildningen finansieras med bidrag från Utbildningsstyrelsen

Information:
Monica Martens-Seppelin,
tfn: 050-330 8234
monica.martens-seppelin@sydkusten.fi

Plats:
Helsingfors, Kvarteret Victoria, Busholmen, Medelhavsgatan 14 C
Vasa, SFV:s mötesrum, Handelsesplanaden 23 B

Utbildare:
Rektor Ulrika Willför-Nyman, Vindängens skola i Esbo
Rektor Inger Nabb, Vikinga skola, Vasa
Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund
Samt övriga sakkunniga


Utbilda dig till skolgångsbiträde/eftisledare på Axxell

Jobbar du med olika handledningsuppgifter i skolan eller eftis men saknar examen? Eller skulle du vilja jobba med sådana här uppgifter? Nu har du chansen att avlägga yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet i Axxell! Du kan jobba vid sidan av studierna. Utbildningen består av både när- och distansstudier och inleds i januari 2018.

Läs mer på www.axxell.fi


Utbilda dig till skolgångsbiträde/eftisledare på läroavtal

Prakticum erbjuder yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet på läroavtal i Helsingfors. Läroavtalet tecknas från augusti 2017 till juli 2018, men introduktion och planering av studier görs i juni 2017. Sista ansökningstiden är 29.5.2017.

Läs mer på http://prakticum.fi/vuxna/utbildning/skolgangsbitrade.html


Bli barnledare med eller utan läroavtal

Du avlägger Grundexamen i barn- och familjearbete och får en bred behörighet att arbeta inom kommunal, privat och kyrklig barn- och familjeverksamhet, också inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. Vi erbjuder både utbildning på ungdomsstadiet och vuxenutbildning, med eller utan läroavtal. Kontinuerlig antagning. Utbildningen är på svenska och sker i Nykarleby och Helsingfors med omnejd. 

Läs mer om utbildningen på ungdomsstadiet här

Läs mer om utbildningen som vuxenutbildning här


De första eftisledarna som tar specialyrkesexemen för ledare för skolgång och eftisverksamhet utexaminerades våren 2016!

Sydkusten har intervjuat sex personer som våren 2016 tog examen, läs om deras erfarenhet och upplevelse av studierna här


Utbilda dig till barnledare på läroavtal

I augusti 2017 startar en läroavtalsutbildning för barnledare på svenska i Helsingfors. Läroavtal är en lämplig studieform för dig som är i arbetslivet, saknar behörighet för ditt jobb eller vill komplettera din tidigare utbildning.

Läs mer på www.prakticum.fi/vuxna


Finlands Svenska Idrotts kurser 2017

Läs mera här


Skillas (tidigare Speres) kurser 2017

Läs mera på Speres hemsida


Yrkesakademins kurser 2017

Yrkesakademin i Österbotten ordnar en mängd kortkurser inom social- och hälsovårdsbranchen. Se listan på kurser härSydkustens eftisledarkurs i Åbo

Under rubrikerna till vänster hittar du mera information och länkar till olika former av utbildning, både behörighetsgivande yrkesutbildning och olika kurser!

 
 

Regionala träffar för ansvarspersoner i kommuner och organisationer

De regionala träffarna för ansvarspersoner och koordinatorer för morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten ordnas på tre orter våren 2018:

23.4.2018, kl 10-12, Helsingfors, Victoriakvarteret, Medelhavsgatan 14 C

24.4.2018, kl 10-12, Åbo, SFV:s möteslokal, Tavastgatan 30 D 33-34, andra våningen

3.5.2018, kl 13-15, Vasa, SFV:s möteslokal, Handelsesplanaden 23

Mera information:
Monica Martens-Seppelin
tfn 050-3308234
förnamn.efternamn@sydkusten.fi