EftisKompetens - Kvalitet, kompetens och sysselsättning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten

 

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner rapporten

EftisKompetens var ett ESF-finansierat projekt som genomfördes 2014-2015 och resulterade i en rapport. Rapporten presenterar hur morgon- och eftermiddagsverksamheten arrangeras i olika kommuner och av olika organisationer. Förhållandena i Svenskfinland varierar eftersom vardagen i våra tvåspråkiga kommuner är väldigt olika. Detta gäller både språkförhållan-den, storlek och ekonomiska förutsättningar. Det har framkommit ett behov av att få kännedom om olika modeller på hur verksamheten kan ordnas för att bättre kunna utveckla och organisera den egna verksamheten.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten har formats och utvecklats i enlighet
lagen och grunderna för verksamheten med de resurser, förutsättningar och behov som varje kommun har. Lagstiftningen och grunderna har gett struktur och ramar för verksamheten men den har utformats på olika sätt i olika kommuner och delar av landet.

Denna rapport tar fram skillnaderna och beskriver olika modeller för att ordna verksamheten, hur den är uppbyggd och hur den fungerar. Projektets EftisKompetens långsiktiga målsättning är att skapa
bättre arbetsförhållanden och höja yrkeskompetensen inom morgon- och efter-middagsverksamheten. Genom projektet och de möten och kurser som ordnats har samarbetet mellan yrkesutbildningen och fortbildningen och fältet stärkts. Projektet och rapporten EftisKompetens bidrar också till att utveckla fungerande samarbets-nätverk mellan skolan och eftermiddagsverksamheten.

Projketet finansierades av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland samt delfinansierades av Svenska kulturfonden.