Vichtis eftis och Tack för maten! projektet

16.2.2016

Text och bild: Melissa Sukanen                                                

Tisdagen den 16 februari besöker jag Vichtis svenskspråkiga eftis. Vädret är vackert och soligt då jag kör från Helsingfors till Nummela. Vichtis eftis är med som ett piloteftis i ett projekt som heter ”Tack för maten!”. Projektet ordnas av Marthaförbundet, och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. ”Tack för maten!” projektet har påbörjats år 2013 och riktades åt daghem, men ska i fortsättningen även introduceras till den privata svenskspråkiga eftisverksamheten. Projektet har startat i syfte att utveckla en hållbar måltidsordning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten ur ett ekonomiskt-, ekologiskt-, och näringsperspektiv. ”Tack för maten!” ska sporra eftisar att utveckla måltiden till en pedagogisk och intressant upplevelse, och engagera eftisbarnen till nya och hälsosamma smakupplevelser. Pilotfasen håller på under våren 2016 och går ut på att forma och prova metoder och material inför projektetverksamheten i eftisar. Projektet prövas på Vichtis eftis i södra Finland och två eftisar i Österbotten.

Vichtis svenskspråkiga eftis har funnits sedan 2014 och upprätthålls av föräldra-föreningen Vichtis föräldrar. Under läsåret 2015-2016 ordnas eftermiddagsverk-samheten i Nummela skolas utrymmen i ett klassrum. Eftiset leds av Ann-Christine (Stina) Huusko, som jobbar både som assistent på skolan och ansvarig eftisledare. Hon har ensam ansvaret för eftisets 8 svenskspråkiga barn. Stina går för tillfället en utbildning till specialyrkes-examen för ledare i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet på Axxell och samarbetsprojektet med Marthaförbundet är samtidigt en del av hennes utbildning.

Jag anländer till eftiset kort efter klockan två, då barnen redan fått påbörja sitt mellanmål. Då jag traskar in i klassrummet på andra våningen sitter alla barn snyggt kring bordet tillsammans med Stina och diskuterar dagens mellanmål som idag är fyllda tortilla wraps på fullkornsvetemjöl. Barnen har fått välja sina fyllningar själva, men har fått anvisningar om att ha minst fem olika färger på sin tallrik. Dagens mellanmål är ordnat som en ”pedagogisk måltid” som är ett av undervisningspassen i ”Tack för maten” projektet. Det pedagogiska mellanmålet innebär att barnen tillreder sitt mellanmål själva och diskuterar sedan smaker och upplevelser tillsammans. ”Jättegott mellanmål idag!” hör jag någon av barnen konstatera. Tillsammans med Stina går barnen igenom vad de valt på sina tallrikar; ifall det finns något de inte smakat på förut, vad de tror att det kommer att smaka och vad de slutligen tyckte om mellanmålet. Dagens tortillawraps tycktes vara en succé. Efter mellanmålet hjälper barnen till med att duka av, och alla ansvarar även för diskandet av sina egna kärl.

Efter mellanmålet får barnen läsa eller göra sina läxor, varefter de fritt får välja mellan lek och pyssel. Stina berättar att hon velat ordna verksamheten på eftis på ett så hemlikt sätt som möjligt. Det är viktigt att barnen lär sig goda vanor som förebereder dem att klara sig hemma ensamma efter skoldagen då de slutar gå på eftis. Att själv kunna förbereda sitt mellanmål och ha kunskap om bra mellanmålsalternativ är således en väsentlig del av det tredje klassister bör kunna då de börjar ta sig hem själva efter skolan.                                 

 

 

Barnens delaktighet i tillredningen av måltiden är även ett av tyngdpunktsområdena för ”Tack för maten!” projektet. Barnen får också ta del av smakskola och varierande Sapere övningar. På Vihtis eftis har barnen tidigare till exempel tillrett sina egna smoothies. Då skulle barnen fundera över vad de tror att smoothien kommer att smaka och vilken färg den slutliga smoothien får då alla ingredienser blandas ihop. Marthaförbundet har erbjudit både handledning och material för övningarna och gjort upp en meny med tillhörande recept. Marthaförbundet har presenterat projektets upplägg och gått igenom förvekligandet av menyn tillsammans med eftisledarna. Pilotprojektet på eftisarna omfattar en fyra veckors meny som är säsongsanpassad med olika teman och utgår från inhemska råvaror. Ann-Louise Ahrenberg, som är projektledare för ”Tack för Maten!”, kommer även att ordna smakskola för barnen i piloteftisarna och göra besök under pilotprojektets gång. I slutet av projektperioden ordnar Marthaförbundet föreläsning om kost och familjens måltid som föräldrarna inbjuds till. Slutligen avslutas projektet med en måltid där föräldrarna får ta del av det barnen tillrett. Eftersom Vichtis eftis saknar kök, har gruppen ofta tillrett mat och bakat hemma hos Stina.

”Tack för Maten!” har kommit bra igång på Vichtis eftis och barnen verkar verkligen gilla de uppgifter och övningar de får ta del av. Barnens smörgåskonstverk är ett gott exempel på detta, där kost och kreativitet sammansatts till en rolig kombination!

Jag tackar för min del och önskar Vichtis eftis fortsatta smakliga måltider!

Läs mer om ”Tack för Maten!” på Marthaförbundets hemsida: www.tackformaten.fi

Läs mer om specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet på
www.axxell.fi

Läs mer om Vichtis eftis på: http://www.vihti.fi/palvelut/koulut_ja_opiskelu/koulut/1-6_luokkien_koulut/nummelaskola/eftis