Kortfilmsprojekt och Oskargala på eftisarna i övre Malm


 

Text: Katja Salojärvi, verksamhetsledare, Norr om Stan rf
Bild: Nina Tikkanen, dramapedagog

Har ni märkt att folk ofta är lite rädda för varandra, särskilt för dem som ser annorlunda ut, låter eller beter sig annorlunda? På Staffansby eftis jobbar ledarna dagligen aktivt med att lära barnen bl.a. tolerans, respekt och mångfald. Det här låg som grund för ett projekt som NoS (Norr om Stan rf) producerade inom eftermiddagsverksamheten på Staffansby eftis.

Vår duktiga eftisledare (sedermera dramapedagog på heltid) Nina Tikkanen hade redan tidigare under en workshop handlett NoS personal i att göra en kortfilm, och hela processen var fantastiskt rolig! Detta fick oss att fundera på hur man kunde förgylla vardagen för barnen i området, och samtidigt överbygga fördomar och låta barnen på Staffansby eftis och den närbelägna finska skolan Ylä Malmin ala-aste:s eftis samarbeta i positiv och konstruktiv anda. Vi hoppades även kunna involvera folk med invandrarbakgrund för att också där låta barnen lära känna varandra och underlätta integration. Sagt och gjort – det ansöktes om finansiering för projektet och Svenska Folkskolans Vänner beviljade oss 1000 €.

Då info- och anmälningslapparna om projektet delades ut på eftisarna visade det sig att intresset var överväldigande! Då 60 barn anmält sig, konstaterade arrangörerna att kvoten var full, fler rymdes helt enkelt inte. Många av de medverkande barnen hade invandrarbakgrund, så också där uppfylldes projektets målsättning. Barnen delades in i blandade grupper, och under fem fredagar jobbade de olika teamen tillsammans så att vart och ett idéade, skrev manus, övade och filmade varsin film.

I samband med jubileumsårsfesten ”Barn firar Finland” ordnades på fredagen en Oskargala på Malms kulturhus. De medverkande barnen och deras föräldrar fick personliga inbjudningar, och festen gick i riktig Oskar-anda! De berömda skådespelarna med sina anhöriga anlände längs en gång kantad av paparazzifotografer. Det var en stor upplevelse för alla närvarande att få se filmerna återgivna på Kino Helios stora duk! Varje film vann dessutom en oskarstatyett, formad av aluminiumfolie och med polkagrisar åt varje barn inuti, vilket barnen var glada att upptäcka.

 

Konferenciärerna – naturligtvis presenterades allt på två språk – bjöd fram samtliga medverkande för att ta emot sina pris, och de modigaste skådespelarna mumlade också ett tack i mikrofonen.

Filmerna visades också följande dag under Barn firar Finland, och även denna visning drog gott om folk, då skådespelarnas släkt och vänner kom för att se dem.

Även om arbetet med att koordinera grupperna och få igång dem (samt i flera fall därefter hålla dem tillräckligt lugna för att slutresultatet skulle bli bra!) var arbetsdrygt, var samtliga involverade nog efteråt glada och nöjda! De medverkande lärde sig mycket om både samarbete och processarbete, och en god grund är lagd för vidare samarbete mellan eftisgrupperna.

Projektet kan konstateras varit synnerligen lyckat och efterfrågan på motsvarande aktiviteter finns definitivt också i framtiden.

De producerade filmerna hette: Koira oudoilla jäljillä/Hunden på märkligt spår, Vakava ongelma/Ett allvarligt problem, Kaatunut muki/Den omkullfallna muggen, Salaisuus/Hemligheten och Suuri valo/Det stora ljuset.

Medverkande eftibarn får ta emot sina priser!

 

Läs mer om Norr om Stans verksamhet här