Malms eftis satsar på högläsning och läsglädje

 

I oktober ordnade Sydkusten och Utbildningsstyrelsen höstens regionala nätverksträffar för eftis- och klubbansvariga. I samband med träffarna i Åbo och Vasa besökte vi också ett eftis i närheten. I Åboland besökte vi Malms eftis i centrala Pargas. Vi blev väldigt varmt mottagna av ansvariga ledare Sabina Sundqvist som visade oss runt i hela skolan och i eftisutrymmena i skolans bottenvåning. Eftiset har ett eget utrymme, men använder även aktivt andra utrymmen i skolan som till exempel skolans bibliotek/läshörna, gymnastiksal och klassrum för sin verksamhet.

I Malms eftis går 42 ettor och tvåor som är uppdelade i tre olika grupper; röda, blå och gröna gruppen. Programmet för grupperna är uppbyggt enligt ett “klubbsystem”. Klubbarna varierar från dag till dag, från vecka till vecka och från grupp till grupp men samtliga eftisbarn ges möjlighet att uppleva samma sak enligt ett rullande system. På eftiset jobbar sammanlagt åtta ledare, varav fyra ledare jobbar på heltid och resten på deltid. Mer om hur verksamheten fungerar i praktiken kan du läsa här i en artikel från våren 2016.

I detta reportage tänkte jag fokusera på hur Malms eftis jobbar med böcker och läsning. Sabina berättar att de alltid jobbat aktivt med högläsning men efter kursen ”Läs med mig på eftis” hösten 2016 har arbetet blivit ännu mer systematiskt. Det material, bl.a. Läsbingot, som utarbetades inom projektet ”Läs med mig på eftis” används i det dagliga arbetet.

På anslagstavlan hänger alla tre gruppers Läsbingon och en lista över böcker som man läst tillsammans.
 

Varje grupp läser ur en bok varje vecka och kan samtidigt få en plupp i sitt läsbingo. Denna vecka läste röda gruppen ur en bok. En gång i veckan har varje grupp också olika övningar som hänför sig till boken. Den dag då vi besökte eftiset ritade röda gruppen pärmar till boken Den blyga draken. Gröna gruppen hade ritat pärmar redan tidigare och de har satts upp på väggen så att alla kan se dem. Barnen har ännu inte sett den riktiga pärmen.

När en grupp fått en hel bingorad får de tillsammans fundera ut något de vill göra för att fira bingoraden. Barnen har bl.a. firat med besök till centralparken, de har sett filmen Pettson och Findus, lagat och ätit popcorn, bakat kex och mycket annat roligt. Det är viktigt att barnen är delaktiga, att de själva inom gruppen får fundera ut och komma överens om vad de vill göra i samråd med ledaren.

Eftisbarnen ritar pärmar till boken ”Den blyga draken” som de just nu läser.

 

Annan läs- och språkstimulerande verksamhet som görs på Malms eftis är bl.a. olika bokstavslekar och -stafetter där man bildar ord kring ett visst tema. Nu då det är Halloweentider är temat spöken. Olika spårnings- och tipspromenader är också populära. Speciellt på vintern berättas och läses olika massagesagor. Massagesagorna är mycket populära och har förutom den språkstimulerande effekten också en lugnande effekt på barnen. Barnen har förstått idén med massagesagor och gillar också att hitta på egna massagesagor. Ibland skriver ledarna upp barnens påhittade sagor, printar ut dem och barnen får illustrera dem. Andra enkla och korta lekar och övningar som kan göras var som helst är t.ex. bokstavs – och ordbibgo.

 

Bokstavsstafett med spöktema (Bild: Sabina Sundqvist)

 

I Pargas har man utvecklat och hösten 2017 tagit i bruk en modell ”Läsväskan” för att följa med vad skoleleverna läser. Läsväskan är en slags läsdagbok på datorn, där eleven själv för bok över sitt läsande. Läsväskan har blivit mycket populär och har medfört att läsivern vuxit rejält och barnen kan naturligtvis också skriva in böcker som de läser på eftis. Här fungerar samarbetet mellan skolan och eftiset så att eftis meddelar till lärarna vad de läst på eftis och lärarna ser till att boken förs in i respektive elevs egen digitala läsväska. Eftisledarna tycker det är oerhört viktigt att stödja barn i deras läsutveckling just i det skede då de lär sig att läsa och hittar läsglädjen. Alla vuxna måste hjälpas åt här.

Barnen får ta sina egna favoritböcker med till eftis och de går regelbundet till biblioteket för att låna böcker till eftis. Bibliotekarierna hjälper till att välja böckerna och kan t.ex. samla böcker till bokpaket ifall de önskar något speciellt tema. En del av eftisbarnen går varje vecka i en ordkonstklubb som Sydkustens ordkonstskola ordnar. Den hålls på torsdagar i biblioteket enbart för barnen i Malms eftis. Ordkonstklubben stöder ytterligare barnens språkutveckling, stärker uttrycksförmågan och utvecklar fantasin. Och uppmuntrar till läsning!

Text och bild: Monica Martens-Seppelin

Denna fina bokhylla finns i ett klassrum i Malms skola

Att läsa är att resa, vet den som läser tillräckligt mycket. Det varslas om barnens och ungdomarnas sämre förmåga att djupläsa och för fjärde året i rad har således Pargas stads skolor haft läsning som tyngdpunktsområde. De unga läser nog, kanske till och med mer än någonsin. Men det är en annan typ av läsning man tränar genom att snabbt scrolla igenom flödet på sociala medier eller snabbt fånga upp kontentan i de nyhetsaviseringar och bilder som syns i våra smarttelefoners skärmar. Förmågan och upplevelsen av att gå på djupet i en text; att koncentrera sig en längre stund på en berättelse; att möta personer man annars inte skulle möta; att utmanas i sina egna åsikter genom andra personers åsikter; att känna med en annan fiktiv människas känslor; att läsa en text som inte hör till den egna sfären och därmed lära sig nya ord; att öppna en bok och resa iväg till ställen man aldrig trodde sig få besöka – den förmågan och den upplevelsen är hotad. Vi måste få tid att läsa, både hemma och i skolan. Och vi måste hitta nya sätt att inspirera till läsning.
Det är det Läsväskan finns till för.”

Lotta Dammert, lektor i modersmål och litteratur, Läsväskans idékläckare

 

Läs mer om projektet "Läs med mig på eftis" och det material som skapats inom projektet

Läs mer om Läsväskan http://lasvaskan.edu.pargas.fi/

Läs mer om Ordkonst www.ordkonst.fi

Läs mer om Malms skolas och morris & eftis http://malmsskola.edu.pargas.fi/