Malms skolas eftis i Pargas

 

Besök: 14.4.2016

Text och foto:  Melissa Sukanen, praktikant på Sydkustens landskapsförbund

Det är en solig vårdag i april då ja anländer till Malms skola i Pargas. Skolgården är stor och omringas av stora sandplaner och en skatepark som byggts rakt intill skolan. Jag traskar in i den gula byggnaden och möter Sabina Sundqvist, som är Malms skolas eftis ansvariga ledare.

Malms skolas eftis ordnas i Malms skolas utrymmen. Eftiset har ett eget utrymme, men använder även aktivt andra utrymmen i skolan som till exempel skolans bibliotek/läshörna, gymnastiksal och klassrum för sin verksamhet. Eftisgruppen består av 45 ettor och tvåor som är uppdelade i tre olika grupper med 15 barn per grupp. På eftiset jobbar sammanlagt åtta ledare, varav fyra ledare jobbar på heltid och resten på deltid.

Eftisverksamheten i Malms skola är organiserad som ett klubbsystem, där ledarna drar olika klubbar som hålls på eftistid. Eftersom eftiset egna utrymme i Malms skola är ganska litet för att få 45 elever att rymmas på en gång, har barnen uppdelats i mindre grupper och verksamheten organiserats så att eftisdagarna består av olika klubbar som barnen får delta i under veckan. Detta möjliggör en mångsidig verksamhet med mycket valmöjligheter.  Sabina påpekar att barnen givetvis själva får bestämma ifall de inte vill vara med i en klubb eller aktivitet som ordnas under veckan, eftersom eftis är barnens fritid och ska utgå ifrån deras intressen. Jag får dock höra att barnen hittills varit ivriga och aktivt med i alla klubbar som ordnats under eftis, vilket gjort att klubbsystemet fungerat bra. Verksamheten i Malms skolas eftis lever således hela tiden och omorganiseras vid behov; barnen ska få känna att de kan påverka sin fritid på eftis. 

I planeringen av klubbarnas innehåll och tema har både ledarnas kunskaper och barnens intresse tagits i beaktande. Klubb-schemat möjliggör deltagandet i många olika former av aktiviteter och låter barnen få pröva på saker de kanske inte annars skulle pröva på under sin fritid. För tillfället ordnas till exempel sportklubb, naturklubb och Fixa-klubben, som går ut på hantverk, pyssel och bakning. Alla tre etisgrupper deltar i klubbarna turvis, så att varje grupp deltar i en eller två klubbar per vecka och byter sedan schema under nästa vecka.  Planeringen sker för tre veckor åt gången. På måndagen deltar till exempel en grupp i naturklubben och spenderar dagen ute i skogen, då en annan grupp har musikklubb och den tredje har experiment klubb med femmornas lärare från Malms skola. Experiment klubben har varit ett kortare projekt som ordnats i samarbete med skolan, där eftisbarnen fått göra experiment i fysik och kemi. Musikklubben dras av Robert Helin och är ett kortare samarbetsprojekt. Musikklubben har erbjudit barnen möjlighet till mera musik och möjliggjorts av ”Kultur på eftis” bidraget som eftisar kan ansöka om hos Svenska Kulturfonden. I musikklubben har barnen till exempel fått vara med att göra en helt egen eftis-låt!

Klubbschemat rullar på, så att varje eftis grupp på 15 barn deltar i en klubb under veckan och byter sedan klubb nästa vecka. Sabina berättar att de även introducerat Folkhälsans Chilla & Röris program och FRIENDS programmet åt barnen på eftis, och att dessa workshoppar fungerat som en återkommande del av eftisschemat. Barnen har även möjlighet att delta i Sydkustens ordkonstskola, som ordnats under eftistid en gång i veckan. Efter dagens inprickade klubb äter alla eftisbarn mellanmål tillsammans i skolans matsal kl.14.30, förutom de barn som deltar i naturklubben och äter sitt mellanmål ute i naturen.

Efter mellanmålet har barnen möjlighet till fri lek och pyssel. Malms skolas eftis har ypperliga möjligheter till aktiviteter runt om i skolan, som kan ordnas både inomhus och utomhus. Sportsplanen ligger nära, i skolan finns en simbassäng som möjliggör simning och skog och natur finns på gångavstånd från skolan. Eftiset har ett aktivt samarbete med lokala kulturaktörer och barnen har tillsammans med eftis besökt både biblioteket och Hembygdsmuséet. På gång är även ett samarbetsprojekt som ordnas mellan sju svenskspråkiga eftisar i Pargas. Syftet är att öka samarbetet bland eftisarna och bekanta sig med de andra orterna i kommunen. Sabina verkar förväntansfull inför samarbetet och ser framemot en gemensam träff som kunde introducera de olika eftisarna till varandra. Samarbetsprojektet är samtidigt också en del av studierna till specialyrkesexamen för ledare i skolgång och morgon- och eftermiddags-verksamhet som Sabina utför just nu på Axxell. Hon kommer att få sin examen ännu under våren och rekommenderar studierna åt alla som vill förkovra sig och utvecklas i eftisledaryrket!

Under mitt besök fick jag följa med den blåa gruppen och ta del av de fina experiment som barnen gjorde i fysik och kemi salen i skolan. Barnen får pyssla sina egna pappersbåtar och lära sig om ytspänning och densitet genom att experimentera med olja, salt, livsmedelsfärg och diskmedel. Fina färggranna experiment blev det!

 

Jag tackar för min del och önskar Malms skolas eftis en riktigt god fortsättning på våren! Vilken fin verksamhet ni har!

 

- Här kan du läsa Malms skolas eftis verksamhetsplan

- Här kan du se klubbschemat för veckorna 15-17 vårterminen 2016

- Här får du veta mer om specialyrkesexamen för ledare i skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet, en ny utbildning startar i höst!
 

- Vill du ha en ordverkstad till ditt eftis? Läs mer på www.ordkonst.fi

- Läs mer om Malms skola här: http://malmsskola.edu.pargas.fi/