Haga eftis och morris, Vasa

Besök 12.10.2017
Text och bild: Monica Martens-Seppelin, Sydkustens landskapsförbund


Ansvariga ledaren Kjell Nyberg, Arja Elsinen (Vasa stad), Sonja Hyvönen (Utbildningsstyrelsen) och Leena Palve-Kaunisto (Helsingfors stad) och några eftisbarn

 

Haga eftis fakta                      
Antal barn i eftis:           Totalt 40 barn (9 barn inom specialundervisningen, 17 ettor och 14 tvåor)
Antal ledare:                   12 (3 anställda av handikappservicen, 3 av Folkhälsan och 6 köptjänst)
Eftis öppet:                      Vardagar 7.30-9.00 och 12.00-16.30
Upprätthållare:               Folkhälsan (länk till eftisets webbsida)

"De centrala värdena i vår verksamhet är trygghet, ansvar och respekt, mångsidighet, uppväxt och fostran, hälsofrämjande miljö och kulturidentitet."

I oktober ordnade Sydkusten och Utbildningsstyrelsen höstens regionala nätverksträffar för eftis- och klubbansvariga. I samband med träffarna i Åbo och Vasa besökte vi också ett eftis i närheten. I Vasa blev det Haga eftis i Gamla Vasa dit en delegation på fyra glada damer anlände en eftermiddag.

Ansvariga ledaren Kjell Nyberg mötte oss och vi gick ut på gården där barnen var. Vi möttes av glada och nyfikna barn som undrade vem vi var och en av flickorna stack en lapp i min hand och sa välkommen på Denver-fest. Vi fick höra att Denver var en älskad skolhund som tyvärr hade dött för ett par dagar sedan. Två av flickorna hade spontant och på eget initiativ planerat, förberett och ordnat en fest till Denvers ära. Vi fick sjunga en egen komponerad sång, se på olika uppträdanden och fick fina små Denver-hattar som flickorna hade gjort. Så otroligt rörande och härligt att få delta i festen och att följa på de glada, initiativrika och kreativa barnen.

   

Inbjudningskort, vimplar, sångblad och hattar hade flickorna gjort till Denvers ära.

 

När festen var slut gck vi alla in och barnen placerade sig genast på olika ställen och plockade fram spel, böcker, pysselmaterial. En del av barnen gick till gymnastiksalen. Stämningen var lugn och avslappnad. Kjell berättade att samarbetet med skolan fungerar smärtfritt och eftisledarna är en del av personalen trots att Folkhälsan tagit över eftisverksamheten sedan hösten 2016. Tidigare var det Vasa stad som ordnade verksmaheten. Utrymmena får användas fritt och också en del av materialet förfogar man över tillsammans. Eftiset håller främst till i skolans bibliotek, matsal och gymnastiksal men alla lediga utrymmen i skolan kan användas av eftiset.

Eftis håller också morgonöppet mellan kl 7.30 och 9.10. 14 barn deltar i morgonverksamheten. I skolan finns också ett fritids för barn från åk 3 uppåt. Fritids upprätthålls av föräldraföreningen i Haga och har 16 barn inskrivna.

I Haga skola finns också smågruppsundervisning för barn med särskilda behov från både Vasa och Korsholm. Nio barn från smågruppsundervisningen deltar i eftis. De har egna personliga assistenter vilket innebär att det finns ovanligt många i personalen på eftis. Administrativt finns det en hel del att hålla reda på gällande finansieringen och vem som köper tjänster av vem, men i praktiken löper samarbetet och det dagliga arbetet mycket bra. Personalen ser positivt på situationen och upplever det inte problematiskt att t.ex. ha två arbetsgivare.

 

Några pojkar bygger Geomag-figurer...

...och några spelar Fortuna

Vid ett annat bord spelas bordbiljard
 

TACK för att vi fick komma på besök till ert fina eftis!

Monica, Arja, Sonja och Leena