Kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2016

Sydkustens landskapsförbund utförde i februari 2016 en kartläggning av morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland. Vi riktade en enkät till samtliga ledare som jobbar på ett svenskt eller tvåspråkigt eftis i Finland samt till alla ansvarspersoner i de tvåspråkiga kommunerna. Vi vill ha uppgifter om bl.a. ledarnas behörighetsgrad, anställningsvillkor och uppfattning om eftisledaryrket, antalet barn i verksamhet samt utrymmes- och innehållsfrågor i eftisverksamheten i Svensfinland idag. Kartläggningen görs i samarbete med Utbildningsstyrelsens svenska enhet.

Hela resultatet publiceras i augusti 2016. För mera information, kontakta Monica Martens-Seppelin, 050-3308234, fornamn.efternman@sydkusten.fi


Majoriteten av kommunerna i Svenskfinland höjer eftisavgiften i höst

Enligt kartläggningen kommer 25 av 31 kommuner att höja avgiften i höst.
Läs pressmeddelade 12.5.2016 här

Läs en sammanställning och specifikation över alla kommuners avgifter här