Inspirerande mellanmål och
mat med alla sinnen

Kom med på fortbildning där du får konkreta verktyg för hur du kan använda sinnesövningar i eftermiddagsverksamheten. Vi tillreder smakliga och hälsosamma mellanmål, som du med enkla knep kan involvera barnen i även på ditt eftis. Du får också tips på hur du kan skapa en meny med näringsrika och varierande mellanmål där barnen involveras på olika sätt.

Kursen ordnas på två orter i Svenskfinland:

6.3.2018, kl. 9-12 Helsingfors, Marthaförbundet, Medelhavsgatan 14 C
7.3.2018, kl. 9-12 Pargas, Folkhälsanhuset, Munkviksvägen 31

Läs mera här


Språkets många möjligheter

- Inspirationsdag om möten över generationsgränserna i daghem, eftis och skola

Kom med på en inspirationsdag kring språkstimulans, berättande och läsglädje. Du får ta del av lyckade satnsingar kring språkstimulans och läsning i form av möten över generationsgränserna. Dagen ordnas på två orter våren 2018:

22.3.2018, kl 9-12 i Borgå, Borgå stadsbibliotek
4.4.2018, kl 9-12 i Raseborg, Ekenäs bibliotek

Läs mer och anmäl dig här


Godis och monster på filmverkstad i eftis

Barnavårdsföreningens eftisbarn fick chansen att göra film under ledning mediepedagog Rasmus Sumelius. Läs hans blogginlägg här


Eftis möter skola

- Fortbildning för eftisledare, lärare, rektorer, skolgångsbiträden, m.fl.

Sydkusten ordnar läsåret 2017-2018 en fortbildning där du får stöd och handledning i att utvecklas i och reflektera över ditt eget arbete och yrkesroll. Genom interaktion och diskussion får du möjlighet att utveckla styrkorna hos dig själv och i arbetsteamet. Fortbildningen erbjuder kunskap, insikter och idéer att förstärka din professionalitet.

Start 4.11.2017 i Helsingfors och 20.1.2018 i Vasa, läs mera här


Årets sista Eftisinfo postas ut 30.11.2017

Läs infobrevet elektroniskt här


Läs om kortfilmsprojekt med Oscarsgala i norra Helsingfors

Har ni märkt att folk ofta är lite rädda för varandra, särskilt för dem som ser annorlunda ut, låter eller beter sig annorlunda? På Staffansby eftis jobbar ledarna dagligen aktivt med att lära barnen bl.a. tolerans, respekt och mångfald. Det här låg som grund för ett projekt som NoS (Norr om Stan rf) producerade inom eftermiddagsverksamheten på Staffansby eftis. Läs mer här


Projektet Tack för matens eftismaterial finns nu att beställa

I materialet som är skräddarsytt för eftisar ingår en meny och recept med näringsrika och varierande mellanmål med fokus på grönsaker frukt och bär i säsong. I materialpaketet ingår även ett häfte med sinnesövningar. Läs mer om det fina materialet på projektet Tack för matens webbsidaLäs med mig på eftis!

Sydkustens landskapsförbund satsar läsåret 2016-2017 på ett läsfrämjande projekt på eftisarna i samarbete med den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman. Inspirationskurser med kunniga föreläsare ordnas på sex olika orter.

Läs mer om kurserna här

Läs- och språkstimulerande material från kurserna samt länklistor, litteraturtips, mm finns samlade här på eftis.fi


Eftisverksamheten i Svenskfinland
- En situationsrapport 2016

Sydkustens landskapsförbund r.f. har publicerat en situationsrapport över morgon- och eftermiddagsverksamheten på svenska. I kartläggningen för rapporten har man fokuserat främst på personalen vid eftisarna, deras arbetsförhållanden, vilken behörighetsgraden är och hur de ser på det egna jobbet och verksamheten i gruppen.  Man har också för första gången tagit fram exakta siffror på antalet och andel barn och personal i eftisarna i Svenskfinland samt kommunernas deltagaravgifter för verksamheten.

Läs rapporten här


Majoriteten av kommunerna i Svenskfinland höjer eftisavgifterna hösten 2016

Sydkustens kartläggning av eftisverksamheten visar att 25 av 31 kommuner kommer att höja avgiften i och med lagförändringen som träder i kraft 1.8.2016. Läs mer härEftis i fokus reportage

Läs om Haga eftis i Vasa och Malms eftis i Pargas här!

 
 

 

 

Välkommen till eftis.fi!

 

Sydkustens landskapsförbund representerar det svenskspråkiga nätverket inom Utbildningsstyrelsens nationella nätverk för utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.
 

Kontaktuppgifter:
Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef, Sydkustens landskapsförbund
050-3308234  
förnamn.efternamn@sydkusten.fi

 

Eftis och klubbar har
en egen Facebooksida

 

www.klubbar.fi
Webbsidan med information om skolans klubbverksamhet

 

www.edu.fi
www.oph.fi
Utbildningsstyrelsens webbsidor
 

Denna sida upprätthålls av Sydkustens landskapsförbund

www.sydkusten.fi

Hitta kontaktuppgifter till alla svenskspråkiga eftisar på svenskskola.fi

Korrigeringar kan meddelas till Sydkustens kansli, matias.osterberg (at) sydkusten.fi