Trygga relationer på eftis

Sydkusten och Folkhälsan ordnar vintern 2019 kursen “Trygga relationer på eftis” på sex olika orter. Kom med och träffa andra eftisledare från din region och få mera kunskap i hur du som efisledare kan stärka barnens samspelsfärdigheter och skapa ett eftis där alla trivs.

Läs mer och anmäld dig här

 

Unik chans för eftisledare och elevassistenter att skaffa behörighet genom distansstudier

Nu har du möjlighet att få en behörighetsgivande examen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet! För dig som redan jobbar som elevassistent/ eftisledare startar Axxell i februari 2019 en ny distansutbildning för den nya yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Läs mera här


Eftis-info november-2018
har postats

November Eftis-info har postats ut till alla eftisar vecka 45. Med Eftisinfo följer kokboken "Tack för maten" som gåva av Marthaförbundet och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Läs Eftis-info här


 

 

Regionala träffar hösten 2018

Sydkustens landskapsförbund ordnar i oktober regionala träffar för ansvarspersoner och koordinatorer för eftis- och klubbverksamheten. Träffarna ordnas enligt följande:

Helsingfors 23.10
Vasa 30.10
Åbo 1.11

På träffarna behandlas och diskuteras aktuella ärenden inom verksamhetsområdet och personer som jobbar med dessa frågor får möjlighet att träffas över kommungränserna. Träffarna ordnas två gånger per år i samarbete med Utbildningsstyrelsens svenska enhet. På höstens träffar behandlas bl.a. resultat från en nationell uppföljning av morgon- och eftermiddagsverksamheten, finansiering och statistik för klubbverksamheten i Svenskfinland, hur den nya examensreformen ser ut för eftisledaryrket och aktuella kurser och material.

Läs mer i inbjudan


Barn och deras föräldrar är nöjda med skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt Utbildningsstyrelsens undersökning anser barn och deras föräldrar att morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn är av hög kvalitet. De allra flesta föräldrar som svarade på enkäten gav verksamheten utmärkt eller gott betyg. Läs Utbildningsstyrelsens pressmeddelande samt rapport här

 

Majoriteten av kommunerna i Svenskfinland höjer eftisavgifterna hösten 2016

Sydkustens kartläggning av eftisverksamheten visar att 25 av 31 kommuner kommer att höja avgiften i och med lagförändringen som träder i kraft 1.8.2016. Läs mer härEftis i fokus reportage

Läs om Haga eftis i Vasa och Malms eftis i Pargas här!

 
 

 

 

Välkommen till eftis.fi!

 

Sydkustens landskapsförbund representerar det svenskspråkiga nätverket inom Utbildningsstyrelsens nationella nätverk för utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten.
 

Kontaktuppgifter:
Monica Martens-Seppelin
Utvecklingschef, Sydkustens landskapsförbund
050-3308234  
förnamn.efternamn@sydkusten.fi

 

Eftis och klubbar har
en egen Facebooksida

 

www.klubbar.fi
Webbsidan med information om skolans klubbverksamhet

 

www.edu.fi
www.oph.fi
Utbildningsstyrelsens webbsidor
 

Denna sida upprätthålls av Sydkustens landskapsförbund

www.sydkusten.fi

Hitta kontaktuppgifter till alla svenskspråkiga eftisar på svenskskola.fi

Korrigeringar kan meddelas till Sydkustens kansli, matias.osterberg (at) sydkusten.fi