LÄNKAR TILL NYTTIGA WEBBSIDOR:

 

Utbildningsstyrelsens webbsida för Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Finland
www.apip.fi

Utbildningsstyrelsens webbplatser
www.oph.fi/svenska
http://www.edu.fi/startsidan

Undervisningsministeriet
www.minedu.fi

Sällskapet för mediefostran
Mediekunskap.fi

Förbundet hem och skola
www.hemochskola.fi
www.skolbarn.fi

Barnombudsmannen
http://www.lapsiasia.fi/

Finlands svenska lärarförbund - FSL
www.fsl.fi

Bibliotekens webbtjänster
www.biblioteken.fi

Luckan – det svenska informationscentret, Händelsekalender, mm
www.luckan.fi

Evenemax
www.evenemax.fi

Stipendier och bidrag från fonder och stiftelser, här hittar du alla
http://www.fyrk.fi

Kyrkans barnportal
http://evl.fi/

Folkhälsan
www.folkhalsan.fi