Läs artiklar på nätet

Sydkustens kurser om barn med koncentrations-svårigheter i mars 2012 lockade många deltagare och fick också synlighet i media.

Läs och hör inslag från Radio Vega Åboland här

Barn i behov av stöd i morgon- och eftermiddagsverksamheten

Här har vi samlat lite tips på var du hittar kunskap, material och mera information om barn som behöver stöd i eftis.
 

Hur känns det att ha ett funktionshinder?

I Kognitionssimulatorn kan du påverka upplevelsen av det som händer i ett klassrum på ett sätt som liknar upplevelsen för personer med ADHD, aspergers syndrom eller dyslexi. Testa simulatorn här
 

Länktips

Länkar till sidor och organisationer där du hittar mycket info om barn i behov av särskilt stöd, mm:

Utbildningsstyrelsens nätsidor för undervisning av elever och studerande i behov av särskilt stöd finns information om vad som händer inom området och tips för undervisningen samt information om nätmaterial som du kan använda tillsammans med eleverna.

SPERES – Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum koordinerar, planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland.

Lärum - Lärum jobbar med stimulerande inlärning och kommunikation främst för personer med behov av stöd. Deras verksamhet och webbsidor innehåller massor av tips, pedagogiskt material och annat stöd för alla som jobbar med barn.

Lärum-förlaget Ab:s sortiment består av: - anpassat undervisningsmaterial - facklitteratur om undervisningsmetoder och olika handikapp - lättlästa böcker - sinnesstimulerande material

Barnavårdsföreningen i Finland
upprätthåller bl.a ADHD-center som ADHD-center erbjuder stöd, information, utbildning och habilitering.

http://www.bvif.fi/sve/service/adhd/


www.adhd-liitto.fi/svenska.html
www.attention-riks.se/
www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/_Subwebbar/adhd_center/
http://www.datero.fi/SE/lankar.html
 

Litteraturtips:

En fungerande vardag - tips för hur du kan stöda barnet på ett positivt sätt.(2012). Borgå: ADHD förbundet r.f., Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Ett barns välmående och utvecklingen av barnets självbild påverkas i hög grad av det stöd barnet får av sina föräldrar och andra närstående vuxna i vardagen. Små vardagliga upplevelser av att lyckas ger barnet förtroende för den egna förmågan och ger motivation på inlärningsstigen. Genom fungerande interaktion och fostringsmodeller kan man påverka barnets välmående och utveckling en hel del. Handboken riktar sig särskilt till föräldrar och vårdnadshavare till barn med beteende- och/eller inlärningsproblem och gäller främst barn under skolåldern samt barn på de lägre skolklasserna. Handboken är avsedd för att ge praktiska tips för fostran i vardagen. Den kan även läsas av andra som behöver idéer för hur de kan stödja barn på ett positivt sätt.

Hanboken kan laddas ner gratis på länken:

https://www.perheaikaa.fi/Arki_toimimaan_ruotsiksi_kevyt.pdf


Pettersson, L (2005). Vi är inte bra på barn som Oscar – hur kan vi bli det? Specialpedagogiska institutet

En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses.

Kan läsas gratis på länken: https://webbshop.spsm.se/globalassets/pdfer/vi-ar-inte-bra-pa-barn-som-oscar.pdf/


På webbsidorna ovan hittar du mycket fler tips på litteratur, men här är några tips:

Eriksson, M. (2010) Hur gör vi nu? Handbok för föräldrar&lärare om barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Natur Kultur Digital
Gillberg, C. (2005). Ett barn i varje klass - Om ADHD och DAMP. Studentlitteratur
Greene, R.(2014). Explosiva barn : ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur AB
Iglum, L. (2006). Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med ADHD och Tourettes syndrom. Studentlitteratur
Kadesjö, B.(2008). Barn med koncentrationssvårigheter. Liber