Ansökningblanketter

 

Riksomfattande ansökningsblanketter har utformats för kommuner och serviceproducenter. Utbildningsstyrelsen har utformat blanketter för att förenhetliga morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning. Blanketterna ger kommunerna och serviceproducenterna gemensamma redskap och förenhetligar den riksomfattande verksamheten.

Innan ni fyller i blanketterna skall ni omsorgsfullt bekanta er med anvisningarna.
 

Blankett 1
Ansökan om deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet 

Blankett 2
Förhandsinformation för anordnarna av morgon- och eftermiddagsverksamhet

Blankett 3
Bekräftelse på deltagande i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Blankett 4
Beslut om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet (enskilt beslut)

Blankett 5
Beslut om platser i morgon- och eftermiddagsverksamhet (gemensamt beslut)

Blankett 6
Anvisningar om rättelseyrkande av beslut 

Kommuner och serviceproducenter skall på förhand fylla i bl.a. plats för verksamheten, verksamhetsform, år, datum, tid och betalning. De förhandsifyllda blanketterna skrivs ut och kopieras.