Här har vi samlat material och webbsidor där du hittar mera information om barns rättigheter

Lapsenoikeudet.fi

Lapsenoikeudet.fi är en webbplats som innehåller information om barnets rättigheter.Temat i år för den riksomfattande barnkonventionsveckan 2017 är jämnställdhet. Veckan firas vecka 47, 20–26.11 och den 20.11 firas årligen den internationella barnkonventionens dag.

Mera info om barnens rättigheter hittar du på www.lapsenoikeudet.fi !


Barnkonventionen fyllde 25 år 2014!

Barnkonventionens dag firas årligen den 20 november i hela världen. År 2014 fyllde FN:s konvention om barnets rättigheter 25 år. Jubileumsårets tema var barnets rätt till vila, lek och fritid i enlighet med artikel 31 i konventionen

Temat kan behandlas med barnen på ett mångsidigt sätt med hjälp av den nya broschyren "Lekens hus" som innehåller bildkonstuppgifter samt aktiva och rörelsebaserade uppgifter.

Broschyren har utarbetats av Centralförbundet för barnskydd.
Ladda ner broschyren och annat material om barnkonventionen på deras webbsida

 


Folkhälsan, Hem och Skola och Skolungdomsförbundet har utarbetat ett arbetsmaterial som är bra stöd då man vill ta upp frågan om barnkonventionen med barn i skolåldern ( 6 år uppåt).
Ladda ner materialet här
 

Finlands barnombudsmans webbsida

Barnens egen sida som upprätthålls av barnombudsmannens byrå

Sveriges regerings webbplats om mänskliga rättigheter/barns rättigheter

Unicefs webbsida om barnkonventionen:

Rädda barnens sida om barnkonventionen (kort version)

Demokrati Nyckeln: Lärarens guide till demokratifostran


Litteratur för barn om barns rättigheter

Alla barns rätt - En bilderbok om barnkonventionen
En fin bilderbok för stora som små om barns rättigheter, skriven av Pernilla Stalfelt.
Utgiven av Raben & Sjögren

Boken finns även att ladda ner som app!

Läs mer här!

Klicka på bilderna för att laddaner broschyrer om barns rättigheter