Läs det senaste numret av Eftis-info

Eftisinfo postas till alla eftisar i Svenskfinland, du kan också ladda ner infobreven i spalten till höger.

 

Beställ eftisboken BUSKUL

Folkhälsan i Korsholm gav i april 2015 ut eftisboken BUSKUL. Boken består av 88 sidor, illustrationerna är gjorda av en eftisledare Jenina Sandvik, utgående från de berättelser som finns iboken.

Boken gjordes för att ge tips och idéer till andra eftisar och till föräldrarna och dagisar. Boken innehåller:

  • roliga saker som barnen sagt på eftis
  • tips på pyssel
  • tips på böcker
  • lekar
  • recept

Boken är en fin gåva och du hittar många fina tips i den. Nu erbjuder Folkhälsan i Korsholm den till alla eftisar som en vänskapsgåva - så att man betalar endast 6 euro inkl. porto! Boken säljs så långt de räcker.

Beställ boken per mail av susanne.west@folkhalsan.fi


I Vasa firades 10-årsjubileum med en egen eftislåt!

Ca 270 barn deltog i festen i januari där Arne Alligator uppträdde och man fick äta gemensamt mellanmål!
- Vasabladet var också på plats, läs artikeln här

Kirsti Rautamo har skrivit text och musik till en ny eftissång som alla eftisbarn i Vasa har övat och lärt sig. De sjöng sången bl.a. på en stor fest som ordnades i mars 2015. Det är fritt fram att sjunga sången också på andra eftisar!

Lyssna på låten här

Ladda ner texten till låten här

 

 

Broschyren Meningsfull eftermiddag i skolan

Meningsfull eftermiddag i skolan utkom våren 2013. Den är ämnad för vårdnadshavare och innehåller information och upplysning om eftis- och klubbverksamhetens syfte, mål och vad den ska innehålla.

Ta en titt på broschyren här.

Läs infobrevet här

Beställ den till eftis eller skolan av monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, tfn 09-61821231


Forskning om morgon- och eftermiddagsverksamheten publicerats

Harriet Strandell, sociolog på Helsingfors Universitet, har under en lägre tid följt med ett antal eftisar i Finland och gjort en analys av kvaliteten i verksamheten. Rapporten "Lapset iltapäivätominnassa" utkom i augusti 2012 i bokform av Gaudeamus, läs mera och beställ boken här.


Lätt som en plätt
- Ung Marthas mellanmålshäfte är här!

Den nya upplagan av "Lätt som en plätt" har nu kommit ur tryck! Beställ via ung(at)martha.fi och kolla in på förhand här!

 


Koordinatorhandboken på svenska har utkommit

Utbildningsstyrelsen har utarbetat en handbok för koordinatorer inom eftisverksamheten i kommuner och organisationer. Handboken kan laddas ner här eller beställas kostnadsfritt från Sydkustens landskapsförbund, monica.martens-seppelin@sydkusten.fi, 09-61821231

 


Berättande i pedagogiskt arbete – nya böcker

Hur kan man jobba med berättande i undervisning och annat pedagogiskt arbete? Vilka metoder finns det och hur kan man komma igång? I det material som producerats inom projektet Nordiska röster finns en mängd tips och råd.
Läs mera här


Nya böcker om fritidsverksamheten utkommit i Sverige!

Fritidshem Vägledning - Pedagogiskt förhållningssätt
Pris: 270 SEK (ca 30 €)

Fritidshem Inspiration - meningsfull verksamhet
Pris: 240 SEK (ca 26 €)

Fritidshem Handboken - planering och utvärdering
Pris: 196 SEK (ca 22 €)

Läs mer om böckerna på Natur och Kultur, www.nok.se


Naturstigen - kollar in djur och natur

Ny webbsida som är avsedd för att stöda och levandegöra undervisningen i naturkunskap och biologi i de finländska skolorna och i olika barngrupper. www.naturstigen.fi

 Kultur på eftis

Efter succèerna med kultur i skolan och kultur på dagis är det nu eftis tur. Kultur på eftis är ett bidrag som du kan ansöka hos Svenska kulturfonden för att ta in utomstående kulturarbetare till ditt eftis eller åka med din grupp på en kulturuuplevelse.
Läs kriterierna och sök redan idag! Läs mera här.

 


Kulturforum.fi

Kulturforum.fi – den digitala mötesplatsen för alla er som är verksamma på kulturfältet och för er som vill ta del av info om kulturfältets aktörer och tjänster. Här kan du t.ex. söka information om kulturarbetare och aktörer som kan besöka ditt eftis! www.kulturforum.fi

 


Sveriges Lärarförbunds tidning och webbsajt om fritidspedagogik.

http://lararnasnyheter.se/fritidspedagogen

 


 

 

Ordkonst - alla har fantasi!

Bekanta dig med den nya boken, läs mera här

 

 

 Barnprogram på Luckan

Luckan i Helsingfors erbjuder också eftisgrupper och -ledare roliga program. Läs mera här

 


 

Skrotverkstäder hösten 2010

Bilder och material från kurserna på fyra orter hittar du här

 


Språkstimulerande lekar för barn och unga:

Folkhälsan har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Lekarna riktar sig till barn i åldern 1-12 år. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. www.folkhalsan.fi/spraklekar

 


LEKBANKEN på webben

Nu är den här!
Finlands Svenska Idrotts Lekbank med närmare 200 lekar finns nu på Internet. Detta är ett ypperligt verktyg som kan användas i skolan, på eftis och daghem, i föreningar eller på fritiden. I Lekbanken finns en massa tips och idéer på olika lekar och sysselsättningar för barn och ungdomar.

Lekbanken hittas på adressen www.lekbanken.idrott.fi


 

KUKAKO - Lekfulla lärandesituationer i finska

KukakoKUKAKO – Lekfulla lärandesituationer i finska är en handledning för lärare som innehåller pedagogiska reflektioner, instruktioner och undervisningsmaterial. Handledningen är ett delresultat från forsknings- och utvecklingsprojektet Finska i och utanför skolan vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet. Publikationen riktar sig till lärare som undervisar i finska inom den grundläggande utbildningens årskurser 1-6 samt till klubbledare och språklärare inom den fria bildningen.

I KUKAKO hittar du lekar, spel, sånger mm. som bidrar till barnets aktiva lärandeprocess i finska.
Boken kostar 10 euro + 9% moms och kan beställas per e-post av Tarja Grahn-Björkqvist (tarja.grahn-bjorkqvist@abo.fi) vid PF, Åbo Akademi eller per tel. (06) 3247 358 

Boken kan laddas ner avgiftsfritt på adressen www.kukako.net.


Sinnrikt i matvärlden

Ta dina elever på en färd genom matens spännande värld med boken Sinnrikt i matvärlden som guide. Låt eleverna se, lukta, känna, lyssna, undersöka, prova och uttrycka sig själv.

Guiden bygger på Sapere-metoden och är avsedd för klubbledare, eftisledare och lärare som vill leda sina elever genom matens värld med sinnenas hjälp och väcka barnens intresse för mångsidiga matvanor. Guiden är också till nytta för föräldrar som vill hjälpa sina barn att äta mångsidigare.

Guiden har skickats till alla skolor i landet men finns också att ladda ner här!


Lekfullt med språk

- Folkhälsans nya databas med språkstimulerande lekar innehåller omkring 300 roliga och omväxlande lekar för barn i åldern 1-12 år. www.folkhalsan.fi/spraklekar

 

Wellou.fi

- En lärmiljö om näring, motion och vila för barn i åk 1-6


DANSLUST

– Dans i skolan, är en handbok för den som vill ha dansen som en del av arbetet i barngrupp. Syftet med boken är utarbeta ett pedagogiskt dansundervisningsmaterial som riktar sig till klasslärare och ledare i årskurserna 1-6.
Handboken består av 90 färdiga danslektionsmodeller med tillhörande dansbeskrivningar, stegbeskrivningar, terminologi, m.m.

Se mera information här