Utbildningsstyrelsens enkät om eftisverksamheten. Ansvarspersoner, ledare samt barn och vårdnadshavare kan besvara enkäten

Utbildningsstyrelsen samlar in information för att utarbeta förslag till
utveckling av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Information och
ståndpunkter samlas in av ansvarspersoner för morgon- och
eftermiddagsverksamheten i kommunerna, yrkesverksamma som ordnar
verksamheten och av barnen och deras föräldrar.
Enkäterna kan besvaras fram till den 14.1.2018.

Läs följebrevet här

Länk till enkäten som riktas till anordnare som ansvarar för morgon- och
eftermiddagsverksamheten (anordnare av verksamheten):
https://link.webropolsurveys.com/S/D1BE38E51E7148CE

Länk till enkäten som riktas till ledarna inom verksamheten och deras chefer:
https://link.webropolsurveys.com/S/8AD26549B72F8B81

Länk till enkäten som riktas till elever som deltar i morgon- och
eftermiddagsverksamheten och deras vårdnadshavare:
https://link.webropolsurveys.com/S/53B6F952EE2365CD

 

 

 

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland

- En situationsrapport 2016

 

Sydkusten utförde år 2016 en kartläggning av morgon- och efetermiddagsverksamheten.

Läs pressmeddelandet här

Ett sammandrag av hela rapporten kan du läsa här

Ett sammanställning över avgifterna för eftisverksamheten i de tvåspråkiga kommunerna kan du läsa här

Ladda ner rapporten genom att klicka på bilden

Media har uppmärksammat rapporten, bl.a med följande reportage och artiklar:

Radio Vega, Aktuellt 30.8.2016

Radio Vega Huvudstadsregionen, 31.8.2016


EftisKomptens- Kvalitet, komptens och sysselsättning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer om det ESF-finansierade projektet 2014-2015 och ladda ner rapporten här


Sydkustens kartläggning av den svenskspråkiga morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer om kartläggningen som gjordes år 2010-2011 här


Ministeriets utredning 2009

Esa Iivonen har på uppdrag av Undervisningsministeriet gjort utredningen ”Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever ur perspektivet lagstiftning, kvalitet och ändringstryck” som publicerades den 12 februari 2009.
Läs hela rapporten och ett svenskt sammandrag  här