Utbildningsstyrelsens rapport om eftisverksamheten. Ansvarspersoner, ledare samt barn och vårdnadshavare besvarade enkäten

Utbildningsstyrelsen har 8.8.2018 publicerat en rapport med en lägessituation och förslag till utveckling av morgon- och eftermiddagsverksamheten. Information och
ståndpunkter samlades in av ansvarspersoner för morgon- och
eftermiddagsverksamheten i kommunerna, yrkesverksamma som ordnar
verksamheten och av barnen och deras föräldrar.

Läs pressmeddelandet och rapporten här
 

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland

- En situationsrapport 2016

 

Sydkusten utförde år 2016 en kartläggning av morgon- och efetermiddagsverksamheten.

Läs pressmeddelandet här

Ett sammandrag av hela rapporten kan du läsa här

Ett sammanställning över avgifterna för eftisverksamheten i de tvåspråkiga kommunerna kan du läsa här

Ladda ner rapporten genom att klicka på bilden

Media har uppmärksammat rapporten, bl.a med följande reportage och artiklar:

Radio Vega, Aktuellt 30.8.2016

Radio Vega Huvudstadsregionen, 31.8.2016


EftisKomptens- Kvalitet, komptens och sysselsättning inom morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer om det ESF-finansierade projektet 2014-2015 och ladda ner rapporten här


Sydkustens kartläggning av den svenskspråkiga morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer om kartläggningen som gjordes år 2010-2011 här


Ministeriets utredning 2009

Esa Iivonen har på uppdrag av Undervisningsministeriet gjort utredningen ”Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever ur perspektivet lagstiftning, kvalitet och ändringstryck” som publicerades den 12 februari 2009.
Läs hela rapporten och ett svenskt sammandrag  här