Rum för berättelser, läsning och magi

- Inspirationsdag om möten över generationsgränserna i skola, eftis och på dagis

Kom med på en inspirationsdag kring läsglädje, berättande och språkstimulans. Du får ta del av inspirerande erfarenheter och lyckade satsningar kring språkstimulans och läsning i form av möten över generationsgränser.

Tid:          Torsdag 21.9.2017, kl. 9-12
Plats:       Vindängen (Folkhälsanhuset), Vindängensalen, Vindgränden 6, 02100 Esbo
Målgrupp:        Personer som är intresserade av frivilligarbete i skola, eftis och på dagis, rektorer, lärare, eftisledare, personal inom småbarnspedagogik och övriga intresserade

Läs inbjudan här
Anmäl dig här


Finlands svenska idrott ordnar många roliga och intressanta kurser kring lek och rörelse

Läs mer om kursutbudet på deras webb

http://idrott.fi/sv/verksamhet/bum/lek_och_rorelse/


Folkhälsans Röris7 inspirationstillfällen 2017


Nyland:
12.9.2017 kl. 15 – 17.30 Kvarnbackens skola, Borgå
13.9.2017 kl. 15 – 17.30 Seminarieskolan i Ekenäs, Raseborg
14.9.2017 kl. 15 – 17.30 Vindängens skola, Esbo
Åboland:
25.9.2017 kl 17.30 Kimito
26.9.2017 kl 17.30 Åbo Kvartersklubben
Österbotten:
11.9.2017 kl. 15 – 17.30 Folkhälsanhuset Östanlid, Jakobstad
12.9.2017 kl. 15 – 17.30 Vasa Övningsskola, Vasa
13.9.2017 kl. 14 – 16.30 Mosebacke skola, Närpes

Läs inbjudan här


Kocka på - inspirationsdagar


Ekenäs 27.9.17 kl 13.30-16.30, Folkhälsanhuset Seniora, Prästängsgatan 14
Borgå 28.9.17 kl 12-16, Folkhälsans träffpunkt i Borgå, Ågatan 15

Läs inbjudan här

Anmäl dig till inspirationsdagarna på www.folkhalsan.fi/kockapa


Yrkesakademin i Österbotten

ordnar en mängd kortkurser inom social- och hälsovårdsbranchen. Se listan på kurser här

CLL-Centret för livslångt lärande

ordnar kortkurser och fortbildning för alla inom skola och dagvård.
Läs mer om deras kurser här