Kontaktuppgifter till alla
eftisar hittar du på
www.svenskskola.fi

Kontaktuppgifter till alla tvåspråkiga
kommuners eftiskoordinatorer
hittar du här

Utbildningsstyrelsens regionala utvecklingsnätverk,
kontaktpersoner och suppleanter. Läs här

Sydkustens landskapsförbund arbetar för att utveckla den svenskspråkiga morgon- och eftermiddagsverksamheten i Finland.

Kontaktperson på Sydkusten är:

Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef, tfn 09-61821231
e-post: förnamn.efternamn@sydkusten.fi

Sydkustens samarbetar aktivt med andra aktörer inom området och vi administrerar en ledningsgrupp för eftis- och klubbverksamhet. Gruppen har följande medlemmar:

Lena Granqvist (ordf.)
Barnavårdsföreningen i Finland
lena.granqvist(a)bvif.fi
(040) 5394 543
www.bvif.fi

Johanna Andersson
Ungmartha rf
johanna(a)martha.fi
(044) 280 6813
http://ung.martha.fi

Eva-Lotta Backman-Winqvist
Finlands svenska idrott
eva-lotta(a)idrott.fi
(050) 524 9624
www.idrott.fi

Minna Lindberg
(vikarierar Sonja Hyvönen som är moderskapsledig t.o.m våren 2014)
Utbildningsstyrelsen
minna.lindberg(a)oph.fi
(029) 533 1410
www.edu.fi
www.oph.fi

Maarit Westerén
Förbundet Hem och Skola
maarit.westere(a)hemochskola.fi
(09) 5657 770
www.hemochskola.fi

Helena Sandberg
Kyrkans central för det svenska arbetet
helena.sandberg(a)evl.fi
(09) 1802 551
www.evl.fi

Monica Martens-Seppelin (sekr.)
Sydkustens landskapsförbund
monica.martens-seppelin(a)sydkusten.fi
(09) 618 212 31
www.sydkusten.fi

Helena Pulkkinen
Folkhälsan Syd Ab
helena.pulkkine(a)folkhalsan.fi
(09) 315 5502
www.folkhalsan.fi

Anne Lindholm
Borgå stad
anne.ch.lindholm(a)porvoo.fi
(040) 195 2805
www.porvoo.fi

Hanna Wahlman
Sällskapet för mediefostran
hanna.wahlman(a)mediakasvatus.fi
(050) 501 7330
www.mediakasvatus.fi

Carina Kekäle
Yrkesakademin i Österbotten
carina.kekale(a)yrkesakademin.fi
(06) 324 2358
www.yrkesakademin.fi